Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Early morning Mỗi sớm tinh mơ She wakes up Cô ấy thức dậy Knock, knock, knock on the door Tiếng gõ cửa vang lên It's time for make up Đến lúc trang điểm rồi Perfect smile Nụ cười hoàn hảo It's you they're all waiting for Bạn chính là người mà họ đều đang mong đợi They go Họ đến rồi Isn't she lovely, this Hollywood girl? Chẳng phải cô gái Hollywood ấy trông đáng yêu thế sao? And they say Và họ nói rằng She's so lucky Cô ấy thật may mắn She's a star Cô ấy là một ngôi sao But she cry, cry, cries Nhưng cô ấy vẫn thường khóc In her lonely heart, thinking Với trái tim cô đơn và thầm nghĩ If there's nothing Nếu chẳng có gì Missing in my life Mất đi trong cuộc đời mình Then why do these Vậy cớ sao những giọt Tears come at night Nước mắt kia lại chảy dài mỗi đêm Lost in an image, in a dream Lạc lối trong một hình bóng, trong giấc mơ But there's no one Nhưng không một ai There to wake her up Ở đó để đánh thức cô dậy And the world is spinning Và thế giới vẫn đang quay And she keeps on winning Và cô ấy vẫn tiếp tục chiến thắng But tell me Nhưng nói với tôi What happens when it stops? Chuyện gì sẽ xảy ra khi điều đó dừng lại? They go Họ đến rồi Isn't she lovely, this Hollywood girl? Chẳng phải cô gái Hollywood ấy trông đáng yêu thế sao? And they say Và họ nói rằng She's so lucky Cô ấy thật may mắn She's a star Cô ấy là một ngôi sao But she cry, cry, cries Nhưng cô ấy vẫn thường khóc In her lonely heart, thinking Với trái tim cô đơn và thầm nghĩ If there's nothing Nếu chẳng có gì Missing in my life Mất đi trong cuộc đời mình Then why do these Vậy cớ sao những giọt Tears come at night Nước mắt kia lại chảy dài mỗi đêm Isn't she lucky, this Hollywood girl? Chẳng phải cô gái Hollywood ấy may mắn sao? She is so lucky Cô ấy thật may mắn But why does she cry? Nhưng tại sao cô ấy lại khóc If there's nothing Nếu chẳng có gì Missing in her life Mất đi trong cuộc đời mình Why do tears come at night? Tại sao những giọt nước mắt lại chảy dài mỗi đêm And they say Và họ nói rằng She's so lucky Cô ấy thật may mắn She's a star Cô ấy là một ngôi sao But she cry, cry, cries Nhưng cô ấy vẫn thường khóc In her lonely heart, thinking Với trái tim cô đơn và thầm nghĩ If there's nothing Nếu chẳng có gì Missing in my life Mất đi trong cuộc đời mình Then why do these tears come at night Vậy cớ sao những giọt nước mắt kia lại chảy mỗi đêm She's so lucky Cô ấy thật may mắn But she cry, cry, cries Nhưng cô ấy vẫn thường khóc In her lonely heart, thinking Với trái tim cô đơn và thầm nghĩ If there's nothing Nếu chẳng có gì Missing in my life Mất đi trong cuộc đời mình Then why do these tears come at night Vậy cớ sao những giọt nước mắt kia lại chảy mỗi đêm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.