Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Notice me Hãy chú ý đến em đi Take my hand và hãy nắm tay em Why are we Tại sao chúng ta Strangers when lại trở nên xa lạ đúng lúc Our love is strong tình yêu đang sâu đậm Why carry on without me? Tại sao anh lại nóng nảy khi không có em bên cạnh? Everytime I try to fly Mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống I fall without my wings Không có đôi cánh I feel so small em cảm thấy như mình bé lại I guess I need you Baby Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à And everytime I see you in my dreams Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ I see your face Gương mặt anh It's haunting me cứ ám ảnh trong tâm trí em I guess I need you Baby Em nghĩ là em đã cần anh, anh à I make believe Em tin rằng That you are here anh vẫn còn đó đâu đây It's the only way Đây là cách duy nhất I see clear em có thể nhìn thấy anh rõ nhất. What have I done? Những điều em làm You seem to move on easy thì dường như lại làm anh xa dần em dễ dàng hơn And everytime I try to fly Mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống I fall without my wings Không có đôi cánh I feel so small em cảm thấy như mình bé lại I guess I need you Baby Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à And everytime I see you in my dreams Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ I see your face Gương mặt anh You're haunting me cứ ám ảnh trong tâm trí em I guess I need you Baby Em nghĩ là em cần anh, anh à I may have made it rain Có thể em đã gây ra những cản trở Please forgive me Hãy tha thứ cho em My weakness caused you pain Những lỗi lầm của em đã mang đến cho anh nhiều đau khổ And this song is my sorry Gửi anh bài hát này như một lời xin lỗi đến anh At night I pray Em cầu nguyện hằng đêm That soon your face will fade away Cầu cho hình ảnh của anh sẽ mờ dần trong tâm trí em. And everytime I try to fly Và mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống I fall without my wings Không có đôi cánh I feel so small em cảm thấy như mình bé lại I guess I need you Baby Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à And everytime I see you in my dreams Và mỗi khi nhìn thấy anh trong những giấc mơ I see your face Gương mặt anh You're haunting me cứ ám ảnh trong tâm trí em I guess I need you baby Em nghĩ là em cần anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.