Yêu thích
Xem thêm
Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à How was I supposed to know Làm sao mà em biết được That something wasn't right here? Rằng có điều gì đó bất ổn giữa đôi ta Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à I shouldn't have let you go Lẽ ra em không nên để anh ra đi And now you're out of sight, yeah Và giờ đây anh đã ở phương nào Show me how you want it to be Hãy cho em biết anh muốn mình phải sao đây Tell me, baby Hãy nói em nghe đi 'Cause I need to know now Vì em cần biết ngay bây giờ Oh, because Bởi vì My loneliness is killing me Nỗi cô đơn đang dần giết chết em (and I) (Và em) I must confess Em phải thú nhận I still believe Em vẫn tin rằng (still believe) (vẫn tin rằng) When I'm not with you I lose my mind Khi không có anh em sẽ mất đi lý trí Give me a sign Hãy cho em một dấu hiệu gì đó đi Hit me, baby, one more time Hãy đến bên em, cưng à, thêm một lần nữa thôi Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à The reason I breathe is you Anh chính là lẽ sống của đời em Boy, you've got me blinded Chàng à, anh đã làm em mù quáng rồi Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à There's nothing that I wouldn't do Chẳng có điều gì mà em không thể làm được It's not the way I planned it Đó không phải là cách mà em định làm đâu Show me how you want it to be Hãy cho em biết anh muốn mình phải sao đây Tell me, baby Hãy nói em nghe đi 'Cause I need to know now Vì em cần biết ngay bây giờ Oh, because Bởi vì My loneliness is killing me Nỗi cô đơn đang dần giết chết em (and I) (và em) I must confess Em phải thú nhận I still believe Em vẫn tin rằng (still believe) (vẫn tin rằng) When I'm not with you I lose my mind Khi không có anh em sẽ mất đi lý trí Give me a sign Hãy cho em một dấu hiệu gì đó đi Hit me, baby, one more time Hãy đến bên em, cưng à, thêm một lần nữa thôi (Oh, baby, baby) Ôi cưng ơi cưng à Oh, baby, baby Ôi cưng ơi cưng à How was I supposed to know Làm sao mà em biết được Oh, pretty, baby Người yêu đẹp trai à I shouldn't have let you go Lẽ ra em không nên để anh ra đi I must confess Em phải thú nhận That my loneliness Rằng nỗi cô đơn Is killing me now Đang dần giết chết em Don't you know I still believe Anh có biết không em vẫn tin rằng That you will be here Anh sẽ quay về đây And give me a sign Và cho em một lời giải thích Hit me, baby, one more time Hãy đến bên em, cưng à, thêm một lần nữa thôi My loneliness is killing me Nỗi cô đơn đang dần giết chết em (and I) (và em ) I must confess Em phải thú nhận I still believe Em vẫn tin rằng (still believe) (vẫn tin rằng) When I'm not with you I lose my mind Khi không có anh em sẽ mất đi lý trí Give me a sign Hãy cho em một dấu hiệu gì đó đi Hit me, baby Hãy đến bên em, cưng à, thêm một lần nữa thôi I must confess Em phải thú nhận That my loneliness Rằng nỗi cô đơn Is killing me now Đang dần giết chết em Don't you know Anh có biết không I still believe Em vẫn tin That you will be here Rằng anh sẽ ở ngay đây And give me a sign Và cho em một lời giải thích Hit me, baby, one more time Hãy đến bên em, cưng à, thêm một lần nữa thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Baby One More Time

Britney Spears

Britney Spears

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Britney Jean Spears (born December 2, 1981) is an American singer, dancer and actress. Born in McComb, Mississippi, and raised in Kentwood, Louisiana, she performed acting roles in stage productions and television shows as a child before signing with Jive Records in 1997. Spears's first and second studio albums, ...Baby One More Time (1999) and Oops!... I Did It Again (2000), became international successes, with the former becoming the best-selling album by a teenage solo artist. Title tracks "...Baby One More Time" and "Oops!... I Did It Again" broke international sales records. In 2001, Spears released her self-titled third studio album, Britney, and played the starring role in the film Crossroads (2002). She assumed creative control of her fourth studio album, In the Zone (2003), which yielded the worldwide success of the single "Toxic".

Xem thêm
Bình luận