Yêu thích
Xem thêm
I remember years ago Anh nhớ những năm trước đây Someone told me I should take Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên Caution when it comes to love Cẩn thận khi đến với tình yêu I did Anh đã làm vậy And you were strong and I was not Và em rất mạnh mẽ nhưng anh thì không My illusion, my mistake Những ảo tưởng và những sai lầm của anh I was careless, I forgot Anh đã bất cẩn, anh đã quên mất I did Anh đã làm vậy And now when all is done Và giờ đây khi mọi thứ đã an bài There is nothing to say Thì chẳng thể nói được điều gì nữa You have gone and so effortlessly Em đã ra đi và thật dễ dàng You have won Em đã thắng rồi You can go ahead tell them Em cứ việc đi nói với mọi người Tell them all I know now Nói với họ những gì anh biết lúc này Shout it from the rooftops Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi Write it on the skyline Viết tất cả lên bầu trời All we had is gone now Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi Tell them I was happy Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc And my heart is broken Và trái tim anh đã tan vỡ rồi All my scars are open Những vết thương lòng của anh như lại nhói đau Tell them what I hoped would be Hãy nói với họ những điều anh hi vọng Impossible, impossible Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể Falling out of love is hard Thật khó khăn để thoát khỏi tình yêu Falling for betrayal is worse Bị phản bội còn tồi tệ hơn nhiều Broken trust and broken hearts Niềm tin đã mất và trái tim tan vỡ I know, I know Anh biết, anh biết mà Thinking all you need is there Anh cứ nghĩ mọi thứ em cần đã ở đây Building faith on love and words Tạo dựng niềm tin bằng tình yêu và lời nói Empty promises will wear Những lời hứa suông sẽ mờ nhạt I know, I know Anh biết, anh biết mà And now when all is gone Và giờ đây khi mọi thứ đã kết thúc There is nothing to say Thì chẳng thể nói được điều gì nữa And if you're done with embarrassing me Và nếu như em đã làm anh lúng túng On your own you can go ahead tell them Em có thể tự đi và cứ việc nói với mọi người Tell them all I know now Nói với họ những gì anh biết lúc này Shout it from the rooftops Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi Write it on the skyline Viết tất cả lên bầu trời All we had is gone now Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi Tell them I was happy Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc And my heart is broken Và trái tim anh đã tan vỡ rồi All my scars are open Và những vết thương lòng của anh như lại nhói đau Tell them what I hoped would be Hãy nói với họ những điều anh hi vọng Impossible, impossible Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể I remember years ago Anh nhớ những năm trước đây Someone told me I should take Có ai đó đã nói với anh rằng anh nên Caution when it comes to love Cẩn thận khi đến với tình yêu I did Anh đã làm vậy, đã làm vậy Tell them all I know now Nói với họ những gì anh biết lúc này Shout it from the rooftops Hãy hét lớn từ trên mái nhà đi Write it on the skyline Viết tất cả lên bầu trời All we had is gone now Tất cả những gì ta có giờ đã mất hết rồi Tell them I was happy Nói với họ rằng anh đã rất hạnh phúc And my heart is broken Và trái tim anh đã tan vỡ rồi Impossible, impossible Giờ chỉ còn là những điều không thể, những điều không thể

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Impossible

James Arthur

James Arthur

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

James Andrew Arthur (born 2 March 1988) is a British singer-songwriter who won the ninth series of The X Factor in 2012. His debut single, "Impossible", was released through Syco Music after the final and debuted at number one on the UK Singles Chart in its first week of release. It has since gone on to sell over 1,289,000 copies in the UK, and 2.5 million copies worldwide. He released his self-titled debut album in November 2013 and it debuted and peaked at number two on the UK Albums Chart.

Just weeks after the release of his debut album, Arthur became embroiled in a homophobia controversy, which led to iTunes offering refunds for the album. After this, Arthur parted ways with Syco. In 2015, he signed a new deal with Columbia Records and will release his second album in 2016.

Xem thêm
Bình luận