Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Leave your door open Em hãy để cửa mở I wanna come over Anh muốn ghé thăm em The night is only young Vẫn còn sớm mà I wanna get under your body, Anh muốn ôm em thật chặt Take you over, come undone Muốn chiếm lấy em, để rồi cuồng say But why do we only give it up Nhưng vì sao hai ta chỉ có thể yêu nhau Give it up in the dark Bên nhau phút chốc trong bóng đêm mà thôi ? Cause I can't help thinking it's not enough Vì anh chẳng thể ngừng nghĩ rằng như thế vẫn là chưa đủ It's not enough for this heart Chưa đủ để thỏa mãn trái tim này Who do you think about when I'm not with you? Khi không có anh ở bên, em sẽ nghĩ về ai ? Does somebody hold you when you let me go? Phải chăng khi xa anh, em sẽ ngã vào vòng tay kẻ lạ? You can't hide, you can't lie Anh chẳng che giấu, em thì chẳng thể dối lừa thêm nữa Cos baby I'm loving, loving, loving you Bởi vì em à, anh yêu em. I could tell myself that I don't need you Anh có thể tự nhủ rằng không cần có em I could try to run away from the truth Anh có thể cố trốn tránh sự thật I can't hide, I can't lie Nhưng anh không thể che giấu, không thể dối lừa Cos baby I'm loving, loving, loving you Vì em à, anh yêu em. My door is open Em để cửa mở đó Come on over Anh hãy đến đi The night is still young Vẫn còn sớm mà I wanna get over your body Em muốn ôm anh thật chặt Take you under Muốn chiếm lấy anh Come undone Để rồi cùng cuồng say But why do we only give it up Nhưng vì sao hai ta chỉ có thể yêu nhau Give it up in the dark Bên nhau phút chốc trong bóng đêm ? And I can't help thinking it's not enough Vì em chẳng thể ngừng nghĩ rằng như thế vẫn là chưa đủ It's not enough for this heart Chưa đủ để thỏa mãn trái tim này. Who do you think about when I'm not with you? Khi không có em ở bên, anh sẽ nghĩ về ai ? Does somebody hold you when you let me go? Phải chẳng khi em rời xa, anh sẽ nằm trong vòng tay kẻ lạ ? You can't hide, you can't lie Em chẳng che giấu, chẳng thể dối lừa thêm nữa Cos baby I'm loving, loving, loving you Vì anh, à em yêu anh. I could tell myself that I don't need you Em có thể tự nhủ rằng không cần có anh I could try to run away from the truth Em có thể cố trốn tránh sự thật I can't hide, I can't lie Nhưng em không thể che giấu, không thể dối lừa Cos baby I'm loving, loving, loving you Vì anh à, em yêu anh Would it change if I asked you to stay Liệu tất cả có thay đổi nếu em xin anh ở lại If I pulled would it push you away Liệu anh níu kéo có khiến em càng rời xa But it's just the chance I'll take Nhưng em sẽ nắm lấy cơ hội này Cause I want your loving Vì em muốn tình yêu nơi anh Who do you think about when I'm not with you? Khi không có anh ở bên, em sẽ nghĩ về ai ? Does somebody hold you when you let me go? Phải chăng khi rời bỏ anh, em sẽ nằm trong vòng tay kẻ lạ? You can't hide, you can't lie Anh chẳng che giấu, chẳng thể dối lừa thêm nữa Cos baby I'm loving, loving, loving you Vì em, à anh yêu em. I could tell myself that I don't need you Em có thể tự nhủ rằng không cần có anh I could try to run away from the truth Em có thể trốn tránh sự thật I can't hide, I can't lie Nhưng em không thể che giấu, không thể dối lừa Cos baby I'm loving, loving, loving you Vì anh à, em yêu anh Baby I'm loving, loving, loving you Vì anh à em yêu anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.