Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Whoa-uh-oh Whoa-uh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-uh-oh Whoa-uh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Woke up on the right side of the bed Thức dậy cảm thấy thật dễ chịu What's up with this Prince song inside my head Tự nhiên trong đầu tôi cứ vang lên bài hát của Prince Hands up if you're down to get down tonight Hãy giơ tay lên nào nếu bạn nếu bạn muốn vui chơi hết mình đêm nay 'Cause it's always a good time Vì cuộc sống thật tuyệt vời Slept in all my clothes like I didn't care Đi ngủ trong khi còn mặc nguyên bộ đồ thì đã sao nào Hopped into a cab, take me anywhere Nhảy vào chiếc taxi và cùng tôi đi khắp nơi I'm in if you're down to get down tonight Tôi sẽ tham gia nếu bạn muốn vui chơi hết mình đêm nay 'Cause it's always a good time Vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời Good morning and good night Chào buổi sáng rồi chào tiếp buổi tối I'll wake up at twilight Tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn It's gonna be alright Mọi chuyện sẽ ổn thôi We don't even have to try Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh We don't even have to try, it's always a good time Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng, cuộc sống thật tuyệt vời Freaked out, dropped my phone in the pool again Tôi giật mình làm rớt điện thoại xuống hồ bơi lần nữa Checked out of my room, hit the ATM Trả phòng rồi ra trụ ATM rút tiền Let's hang out if you're down to get down tonight Hãy tụ tập đi chơi nếu bạn muốn vui chơi hết mình đêm nay 'Cause it's always a good time Vì cuộc sống thật tuyệt vời Good morning and good night Chào buổi sáng rồi chào tiếp buổi tối I'll wake up at twilight Tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn It's gonna be alright, we don't even have to try Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh We don't even have to try, it's always a good time Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng, cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh We don't even have to try, it's always a good time Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng, cuộc sống thật tuyệt vời Doesn't matter when Không cần biết khi nào It's always a good time then Khi ấy sẽ luôn là khoảng thời gian vui vẻ Doesn't matter where Không cần biết ở đâu It's always a good time there Ở đó sẽ luôn là khoảng thời gian vui vẻ Doesn't matter when Không cần biết khi nào It's always a good time then Khi ấy sẽ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh We don't even have to try, it's always a good time Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng, cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh, whoa-oh-oh It's always a good time Cuộc sống thật tuyệt vời Whoa-oh-oh, oh-oh-oh Whoa-oh-oh, oh-oh-oh We don't even have to try, it's always a good time Chúng ta thậm chí chẳng cần phải cố gắng, cuộc sống thật tuyệt vời

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.