Yêu thích
Xem thêm
He is a hustler Anh ấy là tên lừa đảo He's no good at all Anh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì He is a loser Anh ấy là kẻ thua cuộc He's a bum, bum, bum, bum Anh ấy chỉ là tên ăn bám He lies, he bluffs Anh ta dối trá, lừa lọc He's unreliable Anh ấy không đáng tin He is a sucker Anh ấy là tên khờ With a gun, gun, gun, gun Với khẩu súng trên tay I know you told me Con biết mẹ khuyên I should stay away Con nên tránh xa anh ấy I know you said Con biết mẹ nói He's just a dog astray Anh ấy chỉ là chú chó lạc đường He is a bad boy with a tainted heart Anh ấy là người xấu với con tim bại hoại And even I know that this ain't smart Và dù cho con biết điều này không thông minh chút nào But mama I'm in love Nhưng mẹ ơi, con đang yêu With a criminal Một tên tù tội And this type of love Và đây là thứ tình yêu Isn't rational, it's physical Chẳng dựa trên lí trí, mà là thể xác Mama please don't cry Mẹ ơi xin đừng khóc I will be alright Con sẽ ổn thôi All reasons aside Ngoài tất cả lý do đó I just can't deny Con không thể phủ nhận Love the guy Con yêu anh ấy He is a villain of the devil's law Anh ấy là kẻ hung ác trong luật của quỷ dữ He is a killer just for fun, fun, fun, fun Anh ấy là kẻ giết người chỉ để đùa vui That man's a snitch and unpredictable Người đó là kẻ cắp vặt và khó đoán He's got no conscience Anh ấy là người vô lương tâm He got none, none, none, none Anh ấy không có gì cả Oh-ooooo I know-ooooo, should've let go, but no Ôi, con biết là nên tránh xa, nhưng không thể 'Cause he's a bad boy with a tainted heart Anh ấy là người xấu với con tim bại hoại And even I know that this ain't smart Và dù cho con biết điều này không thông minh chút nào But mama I'm in love with a criminal Nhưng mẹ ơi, con đang yêu một tên tù tội And this type of love Và đây là thứ tình yêu Isn't rational, it's physical Chẳng dựa trên lí trí, mà là thể xác Mama please don't cry Mẹ ơi xin đừng khóc I will be alright Con sẽ ổn thôi All reasons aside Ngoài tất cả lý do đó I just can't deny Con không thể phủ nhận Love the guy Con yêu anh ấy And he's got my name Và anh ấy có tên con Tattooed on his arm Xăm trên cánh tay của anh ấy His lucky charm Đó là bùa may mắn của anh ấy So I guess it's OK Nên con nghĩ sẽ không sao cả He's with me Anh ấy sẽ ở bên con And I hear people talk Và con nghe mọi người nói Try to make remarks Cố gắng đưa ra lời phê bình Keep us apart Để chia tay chúng con But I don't even hear Nhưng thậm chí con chẳng nghe I don't care Con không quan tâm 'Cause mama I'm in love with a criminal Bởi vì mẹ ơi, con đang yêu một tên tù tội And this type of love Và đây là thứ tình yêu Isn't rational, it's physical Chẳng dựa trên lí trí, mà là thể xác Mama please don't cry Mẹ ơi xin đừng khóc I will be alright Con sẽ ổn thôi All reasons aside Ngoài tất cả lý do đó I just can't deny Con không thể phủ nhận Love the guy Con yêu anh ấy Mama I'm in love with a criminal Mẹ ơi, con đang yêu một tên tù tội And this type of love Và đây là thứ tình yêu Isn't rational, it's physical Chẳng dựa trên lí trí, mà là thể xác Mama please don't cry Mẹ ơi xin đừng khóc I will be alright Con sẽ ổn thôi All reasons aside Ngoài tất cả lý do đó I just can't deny Con không thể phủ nhận Love the guy Con yêu anh ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Criminal

Britney Spears

Britney Spears

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Britney Jean Spears (born December 2, 1981) is an American singer, dancer and actress. Born in McComb, Mississippi, and raised in Kentwood, Louisiana, she performed acting roles in stage productions and television shows as a child before signing with Jive Records in 1997. Spears's first and second studio albums, ...Baby One More Time (1999) and Oops!... I Did It Again (2000), became international successes, with the former becoming the best-selling album by a teenage solo artist. Title tracks "...Baby One More Time" and "Oops!... I Did It Again" broke international sales records. In 2001, Spears released her self-titled third studio album, Britney, and played the starring role in the film Crossroads (2002). She assumed creative control of her fourth studio album, In the Zone (2003), which yielded the worldwide success of the single "Toxic".

Xem thêm
Bình luận