Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'll be your light, your match Tôi sẽ là ánh sáng, que diêm của em Your burning sun Mặt trời rực cháy của em I'll be the bright in black Tôi sẽ là ánh sáng trong bóng đêm That's makin' you run Khiến em đuổi theo And we'll feel alright Và chúng ta sẽ cảm thấy ổn thỏa And we'll feel alright Và chúng ta sẽ cảm thấy ổn thỏa 'Cause we'll work it out Vì chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện Yeah we'll work it out Yeah chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện I'll be doin' this Tôi sẽ làm việc này If you had a doubt Nếu em có chút nghi ngờ Til' the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai I'll be a ghost, your game, your stadium Tôi sẽ là cái bóng của em, trò chơi, sân chơi của em I'll be your fifty-thousand clapping like one Tôi sẽ là tiếng vỗ tay của năm mươi ngàn người cỗ vũ em And I feel alright Và tôi cảm thấy ổn thỏa 'Cause I worked it out Vì tôi sẽ giải quyết mọi chuyện Yeah I worked it out Yeah tôi sẽ giải quyết mọi chuyện I'll be doing this Tôi sẽ làm việc này If you had a doubt Nếu em có chút nghi ngờ Til' the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai I got my mind made up Tôi đã đưa ra quyết định rồi Man, I can't let go Tôi không thể buông xuôi I'm killing every second 'til it saves my soul Tôi sẽ giết chết từng phút giây cho đến khi tâm hồn mình được cứu rỗi I'll be running Tôi sẽ đuổi theo 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai And we'll start a fire Và chúng ta sẽ đốt lên ngọn lửa And we'll shut it down Và chúng ta sẽ dập tắt nó 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai There's a maniac out in front of me Có một kẻ điên đứng trước mặt tôi Got an angel on my shoulder Có một thiên thần trên vai tôi And Mephistopheles Và cả ác quỷ nữa But mama raised me good Nhưng mẹ tôi nuôi dạy tôi tốt Mama raised me right Mẹ nuôi dạy tôi đúng Mama said, "Do what you want, say prayers at night" Mẹ nói, "Hãy làm điều con muốn, nhớ cầu nguyện mỗi tối" And I'm saying them Và tôi cầu nguyện 'Cause I'm so devout Vì tôi sùng đạo 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai I got my mind made up Tôi đã đưa ra quyết định rồi Man, I can't let go Tôi không thể buông xuôi I'm killing every second 'til it saves my soul Tôi sẽ giết chết từng phút giây cho đến khi tâm hồn mình được cứu rỗi I'll be running Tôi sẽ đuổi theo 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai And we'll start a fire Và chúng ta sẽ đốt lên ngọn lửa And we'll shut it down Và chúng ta sẽ dập tắt nó 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai Oh, we all want the same thing Oh, tất cả chúng ta đều muốn một điều giống nhau Oh, we all run for something Oh, tất cả chúng ta đều chạy theo điều gì đó Run for God, for fate, for love, for hate Đó là Chúa, là định mệnh, vì tình yêu, vì ghen ghét For gold, for rush, for diamonds, for dust Vì vàng, gỉ sắt, vì kim cương, và bụi bẩn I'll be your light, your match Tôi sẽ là ánh sáng của em, que diêm của em Your burning sun Mặt trời rực cháy của em I'll be the bright in black Tôi sẽ là ánh sáng trong bóng tối That's makin' you run Khiến em đuổi theo I got my mind made up Tôi đã đưa ra quyết định rồi Man, I can't let go Tôi không thể buông xuôi I'm killing every second 'til it saves my soul Tôi sẽ giết chết từng phút giây cho đến khi tâm hồn mình được cứu rỗi I'll be running Tôi sẽ đuổi theo 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai And we'll start a fire Và chúng ta sẽ đốt lên ngọn lửa And we'll shut it down Và chúng ta sẽ dập tắt nó 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai I'll be your light, your match Tôi sẽ là ánh sáng của em, que diêm của em Your burning sun Mặt trời rực cháy của em I'll be the bright in black Tôi sẽ là ánh sáng trong bóng tối That's makin' you run Khiến em đuổi theo And we'll feel alright Và chúng ta cảm thấy ổn thỏa 'Cause we'll work it out Vì chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện Yes we'll work it out Đúng, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện And we'll start a fire Và chúng ta sẽ đốt lên ngọn lửa And we'll shut it down Và chúng ta sẽ dập tắt nó 'Til the love runs out Cho đến khi tình yêu nhạt phai

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.