Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When, when we came home Khi hai ta trở về nhà Worn to the bones Mệt mỏi rã rời I told myself, "This could get rough." Anh tự nhủ rằng, điều này thật nhọc nhằn And when, when I was off Và khi anh đã mệt nhoài Which happened a lot Với những chuyện đã xảy ra You came to me and said, "That's enough." Em đến bên và nói rằng, đã đủ rồi Oh, I know that this love is pain Ôi anh biết rằng tình yêu này là nỗi đau But we can't cut it from out these veins Nhưng chúng ta không thể tách nó ra khỏi những mạch máu này No Không So I'll get the lights and you lock the doors Vì vậy anh sẽ tắt đèn và em sẽ đóng cửa We ain't leaving this room 'til we both feel more Chúng ta sẽ không rời khỏi phòng cho đến khi hai ta cảm thấy tốt hơn Don't walk away, don't roll your eyes Không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi When, when you came home Khi hai ta trở về nhà Worn to the bones Mệt mỏi rã rời I told myself, "This could be rough." Anh tự nhủ rằng, điều này thật nhọc nhằn Oh, I know you feel insane Ôi anh biết em cảm thấy điên cuồng Tell me something that I can explain Hãy nói với anh điều gì đó mà anh có thể giải thích Oh Oh I'll get the lights and you lock the doors Anh sẽ tắt đèn và em sẽ đóng cửa Tell me all of the things that you couldn't before Hãy nói với anh tất cả mọi thứ mà trước đây em không thể Don't walk away, don't roll your eyes Không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi If this love is pain then, darling, let's hurt, oh, tonight Nếu tình yêu là nỗi đau, người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi So you get the lights and I'll lock the doors Vì vậy em sẽ tắt đèn và anh sẽ đóng cửa Let's say all of the things that we couldn't before Hãy nói tất cả những điều mà trước đây ta không thể nói Won't walk away, won't roll my eyes Sẽ không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi If this love is pain, then, honey, let's love tonight Nếu tình yêu là nỗi đau, người yêu dấu, đêm nay ta hãy yêu nhau đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.