Yêu thích
Xem thêm
You call me on the telephone, you feel so far away Anh nhấc máy gọi cho tôi, nói rằng anh thật cô đơn You tell me to come over, there's some games you want to play Anh bảo tôi ghé nhà, anh có một vài trò muốn chơi cùng tôi I'm walking to your house, nobody's home Khi tôi sang nhà anh, chẳng có ai ở nhà cả Just me and you and you and me alone Chỉ có tôi và anh, chỉ đôi ta mà thôi We're just playing hide and seek Tôi cùng anh chơi trốn tìm It's getting hard to breathe under the sheets with you Tôi như ngừng nhịp thở khi cùng anh trốn dưới tấm chăn mỏng I don't want to play no games Tôi chẳng muốn chơi đùa gì nữa I'm tired of always chasing, chasing after you Cũng đã quá mệt mỏi khi phải đuổi bắt cùng anh rồi I don't give a *** about you anyways Dù gì tôi cũng chẳng thích anh nữa Whoever said I gave a *** about you? Ai nói tôi quan tâm gì đến anh chứ? You never share your toys or communicate Anh chẳng bao giờ chịu trò chuyện hay nhường tôi món đồ chơi nào I guess I'm just a play date to you Chắc với anh tôi chỉ là trò đùa thôi phải không? Wake up in your bedroom and there's nothing left to say Thức giấc cùng anh nhưng ta chẳng còn gì để nói với nhau When I try to talk you're always playing board games Khi tôi muốn tâm sự thì anh chỉ biết ngồi chơi I wish I had monopoly over your mind Ước gì vị trí của tôi trong lòng anh cũng quan trọng như trò chơi kia I wish I didn't care all the time Ước gì tôi chẳng phải bận tâm đến anh nữa We're just playing hide and seek Tôi cùng anh chơi trốn tìm It's getting hard to breathe under the sheets with you Tôi như ngừng nhịp thở khi cùng anh trốn dưới tấm chăn mỏng I don't want to play no games Tôi chẳng muốn chơi đùa gì nữa I'm tired of always chasing, chasing after you Cũng đã quá mệt mỏi khi phải đuổi bắt cùng anh rồi I don't give a *** about you anyways Dù gì tôi cũng chẳng thích anh nữa Whoever said I gave a *** about you? Ai nói tôi quan tâm gì đến anh chứ? You never share your toys or communicate Anh chẳng bao giờ chịu trò chuyện hay nhường tôi món đồ chơi nào I guess I'm just a play date to you Chắc với anh tôi chỉ là trò đùa thôi phải không? Ring around the rosy Cùng nhau múa xung quanh vòng I never know, I never know what you need Làm sao tôi hiểu lòng anh muốn gì Ring around the rosy, I want to give you, want to give you Cùng nhau múa xung quanh vòng, lòng anh muốn gì What you need Tôi cũng sẽ trao I don't give a *** about you anyways Mà thôi, dù gì tôi cũng chẳng thích anh nữa Whoever said I gave a *** about you? Ai bảo tôi quan tâm gì đến anh chứ? You never share your toys or communicate Anh chẳng bao giờ chịu trò chuyện hay nhường tôi món đồ chơi nào I guess I'm just a play date to you Chắc với anh tôi chỉ là trò đùa thôi phải không? You know I give a *** about you everyday Nhưng anh biết rõ thật ra tôi vẫn để tâm mà Guess it's time that I tell you the truth Thôi đành phải thú thật với anh vậy If I share my toys, will you let me stay? Nếu tôi cho anh món đồ chơi này, liệu anh có cho tôi ở lại cùng chứ? Don't want to leave this play date with you Vì tôi không muốn kết thúc trò chơi này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Play Date

Melanie Martinez

Melanie Martinez

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Melanie Adele Martinez (born April 28, 1995) is an American singer, songwriter, music video director, and photographer. Born in Astoria, Queens and raised in Baldwin, New York on Long Island, she first participated in the MSG Varsity Talent Show during her junior year of high school, and subsequently rose to prominence in 2012 after appearing on the American television vocal talent show The Voice. She auditioned singing Britney Spears's "Toxic", and made it to the Top 6 before being eliminated in the fifth week of live shows. Immediately following her departure from the show, she began independent work on original material. Having been a fan favorite, she was heavily supported by fans, and produced her first music video for her single, "Dollhouse", her most successful single to date, having been certified platinum by the Recording Industry Association of America (RIAA). Signing to Atlantic Records soon after, she released her debut EP, Dollhouse (2014).

Xem thêm
Bình luận