Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I got this feeling inside my bones Anh đã cảm thấy cảm giác này từ sâu thẳm trong cơ thể It goes electric, wavey when I turn it on Nó trở nên sôi nổi và phấn khích mỗi khi anh bật nhạc lên All through my city, all through my home Lan tỏa khắp thành phố, từng ngóc ngách trong nhà We're flying up, no ceiling, when we in our zone Chúng ta như đang bay, không còn một giới hạn nào khi chúng ta phấn khích I got that sunshine in my pocket Tinh thần anh đang vui phơi phới Got that good soul in my feet Cảm nhận linh hồn phiêu bồng qua từng bước chân I feel that hot blood in my body when it drops Dòng máu nóng cuộn trào trong người anh khi nhạc vang lên I can't take my eyes up off it, moving so phenomenally Anh chẳng thể nào rời mắt được, cơ thể chuyển động thật lạ thường Room on lock, the way we rock it, Căn phòng đã khóa rồi, đã đến lúc ta cùng phiêu bồng So don't stop Vì vậy đừng dừng lại And under the lights when everything goes Dưới những ánh đèn, khi mọi việc vẫn đang tiếp diễn Nowhere to hide when I'm getting you close Chẳng có nơi nào để lẩn trốn khi anh tiến tới em đâu When we move, well, you already know Khi chúng ta nhảy múa, em biết mà So just imagine, just imagine, just imagine Cứ để tâm trí ta tha hồ tưởng tượng Nothing I can see but you when you dance, dance, dance Anh chẳng cảm thấy gì trừ những điệu nhảy của em A feeling good, good, creeping up on you Một cảm giác rất tuyệt, dần dần lan toả khắp người em So just dance, dance, dance, come on Chúng ta cùng nhảy múa nào, nhanh nào All those things I shouldn't do Tất thảy những điều đó, anh không nên làm đâu But you dance, dance, dance Nhưng em thì cứ nhảy, nhún, nhảy thôi And ain't nobody leaving soon, so keep dancing Sẽ không ai được rời đi sớm đâu, vậy nên hãy tiếp tục nhảy múa I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So just dance, dance, dance Chúng ta cùng nhảy múa nào I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So just dance, dance, dance, come on Chúng ta cùng nhảy múa nào Ooh, it's something magical Ôi, một điều gì đó thật kỳ diệu It's in the air, it's in my blood, it's rushing on Lẫn trong không gian, trong huyết quản của anh, sục sôi trỗi dậy I don't need no reason, don't need control Anh chẳng màng lý do, chẳng cần kìm nén I fly so high, no ceiling, when I'm in my zone Anh như đang bay, không còn một giới hạn nào khi anh phấn khích 'Cause I got that sunshine in my pocket Vì tinh thần anh đang vui phơi phới Got that good soul in my feet Cảm nhận linh hồn phiêu bồng qua từng bước chân I feel that hot blood in my body when it drops Dòng máu nóng cuộn trào trong người anh khi nhạc vang lên I can't take my eyes up off it, moving so phenomenally Anh chẳng thể nào rời mắt được, cơ thể chuyển động thật lạ thường Room on lock, the way we rock it, so don't stop Căn phòng đã khóa rồi, đã đến lúc ta cùng phiêu bồng, vì vậy đừng dừng lại Under the lights when everything goes Dưới những ánh đèn, khi mọi việc vẫn đang tiếp diễn Nowhere to hide when I'm getting you close Chẳng có nơi nào để lẩn trốn khi anh tiến tới em đâu When we move, well, you already know Khi chúng ta nhảy múa, em biết mà So just imagine, just imagine, just imagine Cứ để tâm trí ta tha hồ tưởng tượng Nothing I can see but you when you dance, dance, dance Anh chẳng cảm thấy gì trừ những điệu nhảy của em Feeling good, good, creeping up on you Một cảm giác rất tuyệt, dần dần lan toả khắp người em So just dance, dance, dance, come on Nào cùng nhau nhảy múa em ơi All those things I shouldn't do Tất thảy những điều đó, anh không nên làm But you dance, dance, dance Nhưng em thì cứ nhảy, nhún, nhảy thôi And ain't nobody leaving soon, so keep dancing Sẽ không ai được rời đi sớm đâu, vậy nên hãy tiếp tục nhảy múa I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So just dance, dance, dance Chúng ta cùng nhảy múa nào I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So just dance, dance, dance Chúng ta cùng nhảy múa nào I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So just dance, dance, dance Chúng ta cùng nhảy múa nào I can't stop the feeling Anh không thể dừng cảm giác này So keep dancing, come on Hãy tiếp tục nhảy múa nào I can't stop the... Anh không thể dừng... I can't stop the... Anh không thể dừng... I can't stop the...I can't stop the....I can't stop the feeling Anh không thể dừng...cảm giác này Nothing I can see but you when you dance, dance, dance (I can't stop the feeling) Anh chẳng cảm thấy gì trừ những điệu nhảy của em (Anh không thể dừng cảm giác này) Feeling good, good, creeping up on you Một cảm giác rất tuyệt, dần dần lan toả khắp người em So just dance, dance, dance, come on (I can't stop the feeling) Chúng ta cùng nhảy múa nào All those things I shouldn't do Tất thảy những điều đó, anh không nên làm But you dance, dance, dance (I can't stop the feeling) Nhưng em thì cứ nhảy, nhún, nhảy thôi And ain't nobody leaving soon, so keep dancing Sẽ không ai được rời đi sớm đâu, vậy nên hãy tiếp tục nhảy múa Everybody sing (I can't stop the feeling) Mọi người cùng hát nào (Anh không thể dừng cảm giác này) Got this feeling in my body (I can't stop the feeling) Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể (Anh không thể dừng cảm giác này) Got this feeling in my body (I can't stop the feeling) Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể (Anh không thể dừng cảm giác này) Wanna see you move your body (I can't stop the feeling) Muốn nhìn thấy em nhảy múa (Anh không thể dừng cảm giác này) Got this feeling in my body Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể Break it down Hãy khuất phục nó đi Got this feeling in my body Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể Can't stop the feeling Không thể ngừng cảm giác này được Got this feeling in my body, come on Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể Can't stop the feeling Không thể ngừng cảm giác này được Got this feeling in my body Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm cả cơ thể

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.