Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh-oh, I got breaking news Em có một tin hot này And it's not about you, oh-oh Và tin này không phải về anh đâu Oh-oh, I've been breaking hearts too em cũng đang làm tan nát những con tim And I learned it all from you, oh-oh Và em học được điều đó từ anh đó I got my thigh-highs on, feel like Wonder Woman Em giơ cao bắp đùi của mình, cảm giác như một Wonder Woman That's when you want all in, but I'm not your woman Đấy là khi anh muốn có tất cả, nhưng em không thuộc về anh đâu When my lipstick pops and I feel like Monroe Khi son môi của em bong ra và em cảm giác mình như Monroe That's when you want me most, oh-oh Đó là khi anh thèm khát em nhất I'm all out of salt, I'm not gonna cry Em đã khô cạn nước mắt rồi, em sẽ không khóc nữa đâu Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá tuyệt I'm all out of salt, tears are running dry Em đã khô cạn nước mắt rồi, đã khô cạn thật sự rồi Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá ổn mà Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi Oh-oh, when I'm about to celebrate Khi em sắp sửa làm lễ kỷ niệm Push my head into the cake, no more Anh đẩy đầu em vào chiếc bánh, không còn nữa đâu Oh-oh, you're the snake pulling my arm anh là kẻ nham hiểm kéo cánh tay của em Like my snakeskin Saint Laurent, oh-oh Giống như chiếc Saint Laurent da rắn của em, oh-oh I got my thigh-highs on, feel like Wonder Woman Em giơ cao bắp đùi của mình, cảm giác như một Wonder Woman That's when you want all in, but I'm not your woman Đấy là khi anh muốn có tất cả, nhưng em không thuộc về anh đâu When my lipstick pops and I feel like Monroe Khi son môi của em bong ra và em cảm giác mình như Monroe That's when you want me most, oh-oh Đó là khi anh thèm khát em nhất I'm all out of salt, I'm not gonna cry Em đã khô cạn nước mắt rồi, em sẽ không khóc nữa đâu Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá tuyệt I'm all out of salt, tears are running dry Em đã khô cạn nước mắt rồi, em sẽ không khóc nữa đâu Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá tuyệt Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi Not gonna cry, cry, cry em sẽ không khóc nữa đâu, không khóc nữa I'm all out of salt, I'm not gonna cry Em đã khô cạn nước mắt rồi, em sẽ không khóc nữa đâu Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá tuyệt I'm all out of salt, tears are running dry Em đã khô cạn nước mắt rồi, em sẽ không khóc nữa đâu Won't give you what you want Sẽ không cho anh những gì anh thèm khát đâu 'Cause I look way too good tonight Vì đêm nay em trông quá tuyệt Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh I'm all out of salt Em đã khô cạn nước mắt rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.