Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh, I know that there'll be better days Tôi biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến Oh, that sunshine 'bout to come my way Ánh sáng mặt trời sắp đến soi sáng con đường tôi May we never ever shed another tear for today Rồi ta sẽ không bao giờ phải rơi thêm giọt nước mắt 'Cause oh, I know that there'll be better days Vì ta biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sắp đến rồi Waking up in California Thức giấc tại California But these clouds, they won't go away Những đám mây kia chẳng chịu bay xa Every day is like another storm, yeah Mỗi ngày lại đến cùng một cơn bão I'm just trying not to go insane Tôi phải cố trấn tĩnh để không phải phát điên Yeah, and the city's shining so bright Thành phố đang sáng đèn rực rỡ So many dark nights, so many dark days Vẫn còn rất nhiều đêm đen và ngày dài tăm tối But any time I feel the paranoia Nhưng mỗi lúc rối trí đến cùng cực I close my eyes and I pray Tôi lại nhắm mắt và cầu nguyện Oh, I know that there'll be better days Tôi biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến Oh, that sunshine 'bout to come my way Ánh sáng mặt trời sắp đến soi sáng đường tôi đi May we never ever shed another tear for today Rồi ta sẽ không bao giờ phải rơi thêm giọt nước mắt 'Cause oh, I know that there'll be better days Vì ta biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sắp đến rồi Been waking up to a new year Tôi vẫn cứ thức dậy đón năm mới Got the past million miles away Biết mình đã vượt qua cả triệu dặm đường I been waking up with a new fear (New fear) Và cũng thức dậy đối mặt một nỗi sợ mới But I know it'll wash away Nhưng tôi biết rồi nó cũng sẽ qua Whatever you do, don't worry 'bout me Nên dù bạn có làm gì, cũng không cần lo lắng cho tôi I'm thinking 'bout you, don't worry 'bout us Tôi vẫn nhớ về bạn, đừng lo phiền chuyện chúng ta 'Cause in the morning everything can change, yeah Vì khi bình minh đến, mọi thứ có thể thay đổi And time will tell you it does Và thời gian sẽ cho ta biết câu trả lời Oh, I know that there'll be better days Tôi biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến Oh, that sunshine 'bout to come my way Ánh sáng mặt trời sắp đến soi sáng con đường tôi May we never ever shed another tear for today Rồi ta sẽ không bao giờ phải rơi thêm giọt nước mắt 'Cause oh, I know that there'll be better days Vì ta biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sắp đến rồi Better days (Better days) Những ngày tốt đẹp hơn May we never ever shed another tear for today Rồi ta sẽ không bao giờ phải rơi thêm giọt nước mắt 'Cause oh, I know that there'll be better days Vì ta biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sắp đến rồi May we never ever shed another tear for today Rồi ta sẽ không bao giờ phải rơi thêm giọt nước mắt 'Cause oh, I know that there'll be better days Vì ta biết rằng những ngày tươi đẹp hơn sắp đến rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.