Love Me Like You Do

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Love Me Like You Do. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ELLIE GOULDING

You're the light, you're the night
Anh là ánh sáng và cũng là bóng đêm của đời em
You're the colour of my blood
Anh là sắc đỏ của dòng máu chảy trong em
You're the cure, you're the pain
Anh là liều thuốc, cũng là nỗi đau
You're the only thing I wanna touch
Anh là người duy nhất em muốn chạm lấy
Never knew that it could mean so much, so much
Em không hề biết anh lại quan trọng với em đến nhường này
You're the fear, I don't care
Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm
'Cause I've never been so high
Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này
Follow me to the dark
Đi cùng em vào bóng đêm
Let me take you past our satellites
Hãy để em đưa anh qua những không gian của chúng ta
You can see the world you brought to life, to life
Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em
So love me like you do, la-la-love me like you do
Vậy thì hãy yêu em theo cách của riêng anh đi
Love me like you, do la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
Fading in, fading out
Chao đảo
On the edge of paradise
Trong cơn khoái lạc
Every inch of your skin is a holy grail I've got to find
Cơ thể anh chính là báu vật mà em khám phá được
Only you can set my heart on fire, on fire
Chỉ anh mới có thể khiến con tim em rạo rực
Yeah, I'll let you set the pace
Em sẽ để anh dẫn lối
'Cause I'm not thinking straight
Vì em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa
My head's spinning around I can't see clear no more
Tâm trí em đang quay cuồng, em chẳng thể thấy rõ gì nữa
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
Love me like you do, la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
Love me like you do, la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
I'll let you set the pace
Em sẽ để anh dẫn lối
'Cause I'm not thinking straight
Vì em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa
My head's spinning around I can't see clear no more
Tâm trí em đang quay cuồng, em chẳng thể thấy rõ gì nữa
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
Love me like you do, la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?
Love me like you do, la-la-love me like you do
Yêu em theo cách của riêng anh
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
Chạm vào em theo cách của riêng anh
What are you waiting for?
Anh còn chờ gì nữa?