Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You're the light, you're the night Anh là ánh sáng và cũng là bóng đêm của đời em You're the colour of my blood Anh là sắc đỏ của dòng máu chảy trong em You're the cure, you're the pain Anh là liều thuốc, cũng là nỗi đau You're the only thing I wanna touch Anh là người duy nhất em muốn chạm lấy Never knew that it could mean so much, so much Em không hề biết anh lại quan trọng với em đến nhường này You're the fear, I don't care Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm 'Cause I've never been so high Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này Follow me to the dark Đi cùng em vào bóng đêm Let me take you past our satellites Hãy để em đưa anh qua những không gian của chúng ta You can see the world you brought to life, to life Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em So love me like you do, la-la-love me like you do Vậy thì hãy yêu em theo cách của riêng anh đi Love me like you, do la-la-love me like you do Yêu em theo cách của riêng anh Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do Chạm vào em theo cách của riêng anh What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? Fading in, fading out Chao đảo On the edge of paradise Trong cơn khoái lạc Every inch of your skin is a holy grail I've got to find Cơ thể anh chính là báu vật mà em khám phá được Only you can set my heart on fire, on fire Chỉ anh mới có thể khiến con tim em rạo rực Yeah, I'll let you set the pace Em sẽ để anh dẫn lối 'Cause I'm not thinking straight Vì em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa My head's spinning around I can't see clear no more Tâm trí em đang quay cuồng, em chẳng thể thấy rõ gì nữa What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? Love me like you do, la-la-love me like you do Yêu em theo cách của riêng anh Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do Chạm vào em theo cách của riêng anh What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? Love me like you do, la-la-love me like you do Yêu em theo cách của riêng anh Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do Chạm vào em theo cách của riêng anh What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? I'll let you set the pace Em sẽ để anh dẫn lối 'Cause I'm not thinking straight Vì em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa My head's spinning around I can't see clear no more Tâm trí em đang quay cuồng, em chẳng thể thấy rõ gì nữa What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? Love me like you do, la-la-love me like you do Yêu em theo cách của riêng anh Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do Chạm vào em theo cách của riêng anh What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa? Love me like you do, la-la-love me like you do Yêu em theo cách của riêng anh Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do Chạm vào em theo cách của riêng anh What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.