Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I had a way then losing it all on my own Có một dạo, tôi đã tự đánh mất bản thân I had a heart then but the queen has been overthrown Hồi đó, tôi đã có một trái tim nhưng, bà hoàng đã bị lật đổ And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat Và giờ tôi không ngủ, bóng tối quá khó để đánh bại And I'm not keeping now the strength I need to push me Và tôi không giữ vững được nữa sức mạnh tôi cần để thúc đẩy mình You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home Tổ ấm Voices, I play within my head Âm thanh đó, văng vẳng trong trí óc Touch my own skin and hope that I'm still breathing Chạm vào da thịt tôi đi và hy vọng tôi vẫn còn đó And I think back to when my brother and my sister slept Và tôi nghĩ về lúc anh chị em của tôi ngủ In an unknown place the only time I feel safe Ở nơi chưa lần nào biết tới lần duy nhất tôi cảm thấy an toàn You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home Tổ ấm Lights, lights Lights, lights Những ánh đèn, những ánh đèn You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home (light, lights), home (lights, lights) Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Lights, lights, lights, lights (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Home (light, lights), home (lights, lights) Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Lights, lights, lights, lights (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.