Yêu thích
Xem thêm
I had a way then losing it all on my own Có một dạo, tôi đã tự đánh mất bản thân I had a heart then but the queen has been overthrown Hồi đó, tôi đã có một trái tim nhưng, bà hoàng đã bị lật đổ And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat Và giờ tôi không ngủ, bóng tối quá khó để đánh bại And I'm not keeping now the strength I need to push me Và tôi không giữ vững được nữa sức mạnh tôi cần để thúc đẩy mình You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home Tổ ấm Voices, I play within my head Âm thanh đó, văng vẳng trong trí óc Touch my own skin and hope that I'm still breathing Chạm vào da thịt tôi đi và hy vọng tôi vẫn còn đó And I think back to when my brother and my sister slept Và tôi nghĩ về lúc anh chị em của tôi ngủ In an unknown place the only time I feel safe Ở nơi chưa lần nào biết tới lần duy nhất tôi cảm thấy an toàn You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home Tổ ấm Lights, lights Lights, lights Những ánh đèn, những ánh đèn You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn And so I tell myself that I'll be strong Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ And dreaming when they're gone Và mơ mộng khi chúng tắt đi 'Cause they're calling, calling, calling me home Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà Calling, calling, calling home Gọi, gọi, gọi tôi về nhà You show the lights that stop me turn to stone Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá You shine it when I'm alone Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn. Home (light, lights), home (lights, lights) Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Lights, lights, lights, lights (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Home (light, lights), home (lights, lights) Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn) Lights, lights, lights, lights (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lights

Ellie Goulding

Ellie Goulding

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Elena Jane "Ellie" Goulding (/ˈɡoʊldɪŋ/ gohl-ding; born 30 December 1986) is an English singer, songwriter and multi-instrumentalist. Her career began when she met record producers Starsmith and Frankmusik, and she was later spotted by Jamie Lillywhite, who later became her manager and A&R. After signing to Polydor Records in July 2009, Goulding released her debut extended play, An Introduction to Ellie Goulding, later that year.

In 2010, she became the second artist to top the BBC's annual Sound of... poll and win the Critics' Choice Award at the Brit Awards in the same year. She released her debut studio album, Lights, in 2010; it debuted at number one on the UK Albums Chart and has sold over 850,000 copies in the UK. Her cover of Elton John's "Your Song" reached number two in the UK in December 2010 and on 29 April 2011 she performed the song at the wedding reception of Prince William and Catherine Middleton at Buckingham Palace. The album's title track, "Lights", was released in the US in March 2011, and peaked at number two on the US Billboard Hot 100.

Goulding's second studio album, Halcyon, was released in October 2012. "Anything Could Happen" preceded the album as the lead single. Halcyon debuted at number two on the UK Albums Chart and after 65 weeks reached number one. Halcyon debuted at number nine on the US Billboard 200. Halcyon Days, a repackaged edition of Halcyon, was released on 23 August 2013; it included new singles including "Burn", which became her first UK number-one single. At the 2014 Brit Awards she received the award for British Female Solo Artist. Goulding released her third studio album, titled Delirium, on 6 November 2015, with "On My Mind" as the album's lead single. In December 2015, she received her first Grammy Award nomination for Best Pop Solo Performance for her single "Love Me like You Do".

Xem thêm
Bình luận