Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've been here before Anh đã từng yêu trước đây But always hit the floor Nhưng luôn tan vỡ I've spent a lifetime running Anh đã dành cả cuộc đời để trốn chạy And I always get away Và anh luôn thoát khỏi But with you I'm feeling something Nhưng với em, anh cảm nhận được điều gì đó That makes me want to stay Khiến anh muốn ở lại I'm prepared for this Anh đã chuẩn bị cho tình yêu này I never shoot to miss Anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất But I feel like a storm is coming Nhưng anh cảm thấy như có cơn bão đang kéo đến If I'm gonna make it through the day Nếu anh có thể vượt qua được ngày này Then there's no use in running Thì không cần phải trốn chạy nữa This is something I gotta face Đây là điều mà anh cần phải đối mặt If I risk it all Nếu anh bất chấp tất cả để yêu em Could you break my fall? Thì em có đỡ lấy anh không? How do I live? How do I breathe? Anh sống làm sao? Thở thế nào? When you're not here I'm suffocating Khi em không có ở đây, anh cảm thấy thật ngột ngạt I want to feel love, run through my blood Anh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch Tell me is this where I give it all up? Nói cho anh biết đây là lúc anh từ bỏ mọi thứ For you I have to risk it all Vì em anh phải bất chấp tất cả Cause the writing's on the wall Vì điềm báo đã thế rồi A million shards of glass Hàng triệu mảnh vỡ thủy tinh That haunt me from my past Vẫn ám ảnh anh từ trong quá khứ As the stars begin to gather Khi những ngôi sao hội tụ lại And the light begins to fade Và ánh sáng bắt đầu phai nhạt dần When all hope begins to shatter Khi tất cả hy vọng bắt đầu tiêu tan Know that I won't be afraid Anh biết rằng mình sẽ không sợ hãi If I risk it all Nếu anh bất chấp tất cả để yêu em Could you break my fall? Em sẽ đỡ lấy anh chứ? How do I live? How do I breathe? Anh sống làm sao? Thở thế nào? When you're not here I'm suffocating Khi em không có ở đây, anh cảm thấy thật ngột ngạt I want to feel love, run through my blood Anh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch Tell me is this where I give it all up? Nói cho anh biết đây là lúc anh từ bỏ mọi thứ For you I have to risk it all Vì em anh phải bất chấp tất cả Cause the writing's on the wall Vì điềm báo đã thế rồi The writing's on the wall Em sẽ đỡ lấy anh chứ? How do I live? How do I breathe? Anh sống làm sao? Thở thế nào? When you're not here I'm suffocating Khi em không có ở đây, anh cảm thấy thật ngột ngạt I want to feel love, run through my blood Anh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch Tell me is this where I give it all up? Nói cho anh biết đây là lúc anh từ bỏ mọi thứ How do I live? How do I breathe? Anh sống làm sao? Thở thế nào? When you're not here I'm suffocating Khi em không có ở đây, anh cảm thấy thật ngột ngạt I want to feel love, run through my blood Anh muốn cảm thấy tình yêu chảy trong huyết mạch Tell me is this where I give it all up? Nói cho anh biết đây là lúc anh từ bỏ mọi thứ For you I have to risk it all Vì em anh phải bất chấp tất cả Cause the writing's on the wall Vì điềm báo đã thế rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.