Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
How long will I love you? Em sẽ yêu anh được bao lâu? As long as stars are above you Chừng nào các vì sao còn dõi theo anh And longer, if I can Và lâu hơn thế nếu em có thể How long will I need you? Liệu em sẽ cần anh trong bao lâu? As long as the seasons need to Miễn là bốn mùa vẫn cứ tiếp diễn Follow their plan Theo quy luật How long will I be with you? Em sẽ ở bên cạnh anh được bao lâu? As long as the sea is bound to Chỉ cần sóng cứ vỗ Wash upon the sand Cuốn trôi bờ cát How long will I want you? Em sẽ cần anh trong bao lâu? As long as you want me to Miễn là anh muốn em làm vậy And longer by far Và cứ thế mãi sau này How long will I hold you? Liệu em sẽ giữ anh được bao lâu? As long as your father told you Miễn sao cha đã dặn dò anh As long as you can Chừng nào anh có thể How long will I give to you? Em sẽ trao tất cả cho anh trong bao lâu? As long as I live through you Miễn là em được sống bên cạnh anh However long you say Dù anh có nói gì đi nữa How long will I love you? Em sẽ yêu anh được bao lâu? As long as stars are above you Chừng nào các vì sao còn dõi theo anh And longer, if I may Và lâu hơn thế nếu em có thể How long will I love you? Em sẽ yêu anh được bao lâu? As long as stars are above you Chừng nào các vì sao còn dõi theo anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

How Long Will I Love You

Ellie Goulding

Ellie Goulding

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát How Long Will I Love You. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận