ELLIE GOULDING

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Lights

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Lights. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I had a way then losing it all on my own
Có một dạo, tôi đã tự đánh mất bản thân
I had a heart then but the queen has been overthrown
Hồi đó, tôi đã có một trái tim nhưng, bà hoàng đã bị lật đổ
And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat
Và giờ tôi không ngủ, bóng tối quá khó để đánh bại
And I'm not keeping now the strength I need to push me
Và tôi không giữ vững được nữa sức mạnh tôi cần để thúc đẩy mình
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn
And so I tell myself that I'll be strong
Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ
And dreaming when they're gone
Và mơ mộng khi chúng tắt đi
'Cause they're calling, calling, calling me home
Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà
Calling, calling, calling home
Gọi, gọi, gọi tôi về nhà
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn.
Home
Tổ ấm
Voices, I play within my head
Âm thanh đó, văng vẳng trong trí óc
Touch my own skin and hope that I'm still breathing
Chạm vào da thịt tôi đi và hy vọng tôi vẫn còn đó
And I think back to when my brother and my sister slept
Và tôi nghĩ về lúc anh chị em của tôi ngủ
In an unknown place the only time I feel safe
Ở nơi chưa lần nào biết tới lần duy nhất tôi cảm thấy an toàn
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn
And so I tell myself that I'll be strong
Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ
And dreaming when they're gone
Và mơ mộng khi chúng tắt đi
'Cause they're calling, calling, calling me home
Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà
Calling, calling, calling home
Gọi, gọi, gọi tôi về nhà
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn.
Home
Tổ ấm
Lights, lights Lights, lights
Những ánh đèn, những ánh đèn
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn
And so I tell myself that I'll be strong
Và vì vậy, tôi nhủ với bản thân rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ
And dreaming when they're gone
Và mơ mộng khi chúng tắt đi
'Cause they're calling, calling, calling me home
Vì chúng đang gọi, gọi, gọi tôi về nhà
Calling, calling, calling home
Gọi, gọi, gọi tôi về nhà
You show the lights that stop me turn to stone
Anh chỉ về những ánh đèn mà ngăn tôi hóa đá
You shine it when I'm alone
Anh bật sáng chúng khi mà tôi cô đơn.
Home (light, lights), home (lights, lights)
Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)
Lights, lights, lights, lights
(Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)
Home (light, lights), home (lights, lights)
Tổ ấm, (Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)
Lights, lights, lights, lights
(Những ánh đèn, những ánh đèn, những ánh đèn)

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA ELLIE GOULDING

Elena Jane "Ellie" Goulding (/ˈɡoʊldɪŋ/ gohl-ding; born 30 December 1986) is an English singer, songwriter and multi-instrumentalist. Her career began when she met record producers Starsmith and Frankmusik, and she was later spotted by Jamie Lillywhite, who later became her manager and A&R. After signing to Polydor Records in July 2009, Goulding released her debut extended play, An Introduction to Ellie Goulding, later that year.

In 2010, she became the second artist to top the BBC's annual Sound of... poll and win the Critics' Choice Award at the Brit Awards in the same year. She released her debut studio album, Lights, in 2010; it debuted at number one on the UK Albums Chart and has sold over 850,000 copies in the UK. Her cover of Elton John's "Your Song" reached number two in the UK in December 2010 and on 29 April 2011 she performed the song at the wedding reception of Prince William and Catherine Middleton at Buckingham Palace. The album's title track, "Lights", was released in the US in March 2011, and peaked at number two on the US Billboard Hot 100.

Goulding's second studio album, Halcyon, was released in October 2012. "Anything Could Happen" preceded the album as the lead single. Halcyon debuted at number two on the UK Albums Chart and after 65 weeks reached number one. Halcyon debuted at number nine on the US Billboard 200. Halcyon Days, a repackaged edition of Halcyon, was released on 23 August 2013; it included new singles including "Burn", which became her first UK number-one single. At the 2014 Brit Awards she received the award for British Female Solo Artist. Goulding released her third studio album, titled Delirium, on 6 November 2015, with "On My Mind" as the album's lead single. In December 2015, she received her first Grammy Award nomination for Best Pop Solo Performance for her single "Love Me like You Do".

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1986-12-30

Nơi sinh: United Kingdom