Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Part of me Một phần trong em Is part of you Là một phần của anh So take my hand Vì vậy hãy nắm lấy tay em I want you to feel Em muốn anh cảm nhận Words you can't hear Những lời anh không thể nghe thấy I love you so Em yêu anh And you love me Và anh yêu em So tell me why Vậy hãy cho em biết tại sao Why does it feel Tại sao lại thấy Like we're thousand miles apart Như chúng ta cách xa ngàn dặm For better or for worse you stood next to me Anh đứng cạnh bên em là điều tốt hay xấu đây Always found a way not to give up on me Luôn tìm cách để không rời xa em Remember when you used to say Nhớ có lần anh nói You know our love can save it all Anh biết tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả We've been together for so long Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu So don't give up on who we are Vậy nên đừng phủ nhận con người thật của mình We'll work it out somehow Bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm được You know a word can change it all Anh biết một lời nói có thể thay đổi tất cả I had my doubts but now I know Em đã nghi ngờ, nhưng giờ đây em biết I wanna be with you for life Em muốn ở bên anh suốt đời Each day and every night Kể cả ngày lẫn đêm Because our love can save it all Bởi vì tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả I wish there was Em ước là có Another me Một em khác Another you Một anh khác So we could go back Như vậy chúng ta có thể quay trở lại To the point where we met Về nơi ta bắt đầu Another place Một nơi khác Another chance Một cơ hội khác We'll make it right Chúng ta sẽ sửa chữa những sai lầm So meet me halfway Vậy nên hãy gặp em ở giữa con đường I know you feel the same Em biết anh cũng cảm thấy như vậy For better or for worse you stood next to me Anh đứng cạnh bên em là điều tốt hay xấu đây Always found a way not to give up on me Luôn tìm cách để không rời xa em Remember when you used to say Nhớ có lần anh nói You know our love can save it all Anh biết tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả We've been together for so long Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu So don't give up on who we are Vậy nên đừng phủ nhận con người thật của mình We'll work it out somehow Bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm được You know a word can change it all Anh biết một lời nói có thể thay đổi tất cả I had my doubts but now I know Em đã nghi ngờ, nhưng giờ đây em biết I wanna be with you for life Em muốn ở bên anh suốt đời Each day and every night Kể cả ngày lẫn đêm Because our love can save it all Bởi vì tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả You know our love can save it all Anh biết tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả We've been together for so long Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu So don't give up on who we are Vậy nên đừng phủ nhận con người thật của mình We'll work it out somehow Bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm được You know a word can change it all Anh biết một lời nói có thể thay đổi tất cả I had my doubts but now I know Em đã nghi ngờ, nhưng giờ đây em biết I wanna be with you for life Em muốn ở bên anh suốt đời Each day and every night Kể cả ngày lẫn đêm Because our love can save it all Bởi vì tình yêu của đôi ta có thể cứu vãn tất cả

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.