Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If you don't love me just say Nếu anh không yêu em xin hãy nói với em I'll never stay in your way Em sẽ không bao giờ ở bên anh nữa Nobody hurt me this way Chưa có ai làm em đau như vậy Give me a reason to stay Hãy cho em một lý do để ở lại I wonder, wonder, wonder why Em tự hỏi tại sao I wonder why Em vẫn tự hỏi tạo sao I wonder, wonder, wonder why Em tự hỏi tại sao I wonder why Em vẫn tự hỏi tạo sao Why, why do you hurt me? Sao anh lại nỡ làm em đau như vậy? Why, why does it hurt? Tại sao lại có thể đau như vậy? Can we just stop with the blame Chúng ta có thể ngưng đổ lỗi cho nhau We're turning love into hate Ta đang chuyển từ yêu thương sang thù hận I know we won't be the same Em biết chúng ta không có điểm chung We've got no reason to wait Chúng ta không có lý do gì để đợi chờ I wonder, wonder, wonder why Em tự hỏi tại sao I wonder why Em vẫn tự hỏi tạo sao I wonder, wonder, wonder why Em tự hỏi tại sao I wonder why Em vẫn tự hỏi tạo sao Why, why do you hurt me? Sao anh lại nỡ làm em đau như vậy? Why, why does it hurt? Tại sao lại có thể đau như vậy?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.