Yêu thích
Xem thêm
And so we talked all night about the rest of our lives Chúng ta đã nói chuyện suốt đêm về phần đời còn lại của mình Where we're gonna be when we turn 25 Chúng ta sẽ ở đâu khi sang tuổi 25 I keep thinking times will never change Tôi luôn nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ thay đổi Keep on thinking things will always be the same Vẫn nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn như vậy But when we leave this year we won't be coming back Nhưng khi chúng ta kết thúc năm học này chúng ta sẽ không thể quay trở lại No more hanging out cause we're on a different track Không còn đi chơi cùng nhau nữa, vì chúng ta sẽ ở trên những con đường khác And if you got something that you need to say Và nếu như bạn có điều gì đó muốn nói You better say it right now cause you don't have another day Thì hãy nói ngay bây giờ vì bạn sẽ chẳng còn ngày nào khác đâu Cause we're moving on and we can't slow down Vì chúng ta đang tiến tới phía trước và không thể bước chậm lại These memories are playing like a film without sound Những kí ức này đang tái diễn như một bộ phim không có âm thanh And I keep thinking of that night in June Và tôi luôn nghĩ về đêm tháng sáu đó I didn't know much of love but it came too soon Tôi đã không biết nhiều về tình yêu nhưng nó đến quá sớm And there was me and you Và khi chỉ có tôi và bạn And then we got real blue Và rồi chúng ta cảm thấy thật buồn Stay at home talking on the telephone Ngồi ở nhà nói chuyện qua điện thoại And we would get so excited and we'd get so scared Chúng ta cảm thấy thật háo hức và thật sợ hãi Laughing at ourselves thinking life's not fair Chúng ta tự cười bản thân khi nghĩ cuộc đời thật không công bằng And this is how it feels Và cảm giác của nó như thế này đây As we go on, we remember Khi chúng ta tiếp tục bước đi, chúng ta vẫn nhớ All the times we had together Những khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau And as our lives change, come whatever Và khi cuộc sống của chúng ta thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra We will still be friends forever Chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân So if we get the big jobs Nếu chúng ta tìm được những công việc tốt And we make the big money Và chúng ta kiếm được rất nhiều tiền When we look back now Giờ đây khi chúng ta nhìn lại Will our jokes still be funny? Liệu những trò đùa sẽ còn buồn cười chứ? Will we still remember everything we learned in school? Liệu chúng ta sẽ còn nhớ tất cả mọi thứ mà chúng ta đã được học? Still be trying to break every single rule Vẫn cố gắng phá từng điều luật khắc khe Will little brainy Bobby be the stockbroker man? Liệu Bobby bé nhỏ thông minh có trở thành một nhà chứng khoán? Can Heather find a job that won't interfere with her tan? Liệu Heather có thể tìm được một công việc không ảnh hưởng đến làn da của mình? I keep, I keep thinking that it's not goodbye Tôi vẫn luôn nghĩ đó không phải là lời chia tay Keep on thinking it's a time to fly Hãy nghĩ đó là lúc để chúng ta cất cánh bay And this is how it feels Và cảm giác của nó như thế này đây As we go on, we remember Khi chúng ta tiếp tục bước đi, chúng ta vẫn nhớ All the times we had together Những khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau And as our lives change, come whatever Và khi cuộc sống của chúng ta thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra We will still be friends forever Chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân (la la la la la la la la) (la la la la la la la la) Will we think about tomorrow like we think about now? Liệu chúng ta sẽ nghĩ về ngày mai như nghĩ về ngày hôm nay? Can we survive it out there? Chúng ta có thể sống sót khi ra ngoài kia? Can we make it somehow? Chúng ta có thể làm được bằng cách nào đó? I guess I thought that this would never end Tôi đoán tôi nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ kết thúc And suddenly it's like we're women and men Và bỗng nhiên chúng ta giống như bao người phụ nữ và đàn ông Will the past be a shadow that will follow us around? Liệu quá khứ sẽ là một cái bóng theo đuổi chúng ta? Will these memories fade when I leave this town Liệu những kí ức này có phai mờ khi tôi rời thị trấn này I keep, I keep thinking that it's not goodbye Tôi vẫn luôn nghĩ đó không phải là lời chia tay Keep on thinking it's a time to fly Hãy nghĩ đó là lúc để chúng ta cất cánh bay As we go on, we remember Khi chúng ta tiếp tục bước đi, chúng ta vẫn nhớ All the times we had together Những khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau And as our lives change, come whatever Và khi cuộc sống của chúng ta thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra We will still be friends forever Chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân As we go on, we remember Khi chúng ta tiếp tục bước đi, chúng ta vẫn nhớ All the times we had together Những khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau And as our lives change, come whatever Và khi cuộc sống của chúng ta thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra We will still be friends forever Chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Graduation

Vitamin C

Vitamin C

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Colleen Ann Fitzpatrick (born July 20, 1972), better known by her stage name Vitamin C, is an American pop music singer, songwriter, record producer, dancer, and actress. Her singles include "Graduation (Friends Forever)", "As Long As You're Loving Me", "The Itch", and her most successful hit the Top 20 Gold certified "Smile". Vitamin C is also the former lead singer of the alternative rock band Eve's Plum. As an actress, she has appeared in the films Hairspray (1988), Dracula 2000 (2000), Da Hip Hop Witch (2000), Scary Movie 2 (2001), and Get Over It (2001).

Xem thêm
Bình luận