Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ La la la la la La la la la la When my time is over, lying in my grave Khi tôi chẳng còn trên đời, nằm lại dưới nấm mồ Written on my tombstone, I want it to say Viết lên bia mộ của tôi, tôi muốn nó được khắc This man was a legend, a legend of his time Con người này là một huyền thoại, một huyền thoại khi còn sống When he was at a party, the party never died Khi anh ta ở bữa tiệc thì nó chẳng bao giờ tàn Hey, everybody's got a dream so what do you say Này, mọi người ai cũng ấp ủ ước mơ riêng, vậy còn bạn thì sao Are we making history? Chúng ta có đang làm nên lịch sử không? May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ La la la la la La la la la la For tonight I'm famous, for tonight I'm king Vì đêm nay tôi nổi tiếng, vì đêm này tôi làm chủ And I will be remembered for centuries; They'll say Và tôi sẽ được đời đời sau ghi nhớ. Họ sẽ truyền lại This man was a hero, a hero of the night Con người này là một anh hùng, anh hùng của màn đêm When he was at a party, the party never died Khi anh ta xuất hiện ở bữa tiệc thì nó chẳng bao giờ tàn Hey, I'm a little drunk, but I got something to say Này tôi có thể hơi say nhưng tôi muốn nói May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ And let us wake up inside of stranger's bed Và hãy để chúng ta thức dậy trên giường của người lạ Let us drink until there is nothing left Hãy để chúng ta uống cạn đến khi không còn gì And this night, my friends, we will not forget Và đêm này, các bạn thân mến, chúng ta sẽ chẳng quên Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.