Yêu thích
Xem thêm
May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ La la la la la La la la la la When my time is over, lying in my grave Khi tôi chẳng còn trên đời, nằm lại dưới nấm mồ Written on my tombstone, I want it to say Viết lên bia mộ của tôi, tôi muốn nó được khắc This man was a legend, a legend of his time Con người này là một huyền thoại, một huyền thoại khi còn sống When he was at a party, the party never died Khi anh ta ở bữa tiệc thì nó chẳng bao giờ tàn Hey, everybody's got a dream so what do you say Này, mọi người ai cũng ấp ủ ước mơ riêng, vậy còn bạn thì sao Are we making history? Chúng ta có đang làm nên lịch sử không? May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ La la la la la La la la la la For tonight I'm famous, for tonight I'm king Vì đêm nay tôi nổi tiếng, vì đêm này tôi làm chủ And I will be remembered for centuries; They'll say Và tôi sẽ được đời đời sau ghi nhớ. Họ sẽ truyền lại This man was a hero, a hero of the night Con người này là một anh hùng, anh hùng của màn đêm When he was at a party, the party never died Khi anh ta xuất hiện ở bữa tiệc thì nó chẳng bao giờ tàn Hey, I'm a little drunk, but I got something to say Này tôi có thể hơi say nhưng tôi muốn nói May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ And let us wake up inside of stranger's bed Và hãy để chúng ta thức dậy trên giường của người lạ Let us drink until there is nothing left Hãy để chúng ta uống cạn đến khi không còn gì And this night, my friends, we will not forget Và đêm này, các bạn thân mến, chúng ta sẽ chẳng quên Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ May our hearts be full like our drinks tonight Liệu đêm nay con tim ta có ngập tràn yêu thương như những ly rượu May we sing and dance till we lose our minds Liệu ta có thể hát ca và nhảy múa cho tới khi ta mất đi lí trí We are only young if we seize the night Chúng ta sẽ luôn tươi trẻ nếu ta chiếm lĩnh màn đêm Tonight we own the night Đêm nay ta sẽ làm chủ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

We Own The Night

The Wanted

The Wanted

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Wanted are a British-Irish boy band consisting of members Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker and Nathan Sykes. They formed in 2009 and were signed worldwide to Universal Music subsidiaries Island Records and Mercury Records, and managed by Scooter Braun.

The band's debut album, The Wanted, was released on 25 October 2010 and peaked at number four on the UK Albums Chart. The album spawned three UK top 20 singles: their debut single "All Time Low", which debuted at number one, "Heart Vacancy", which reached number two, and "Lose My Mind", which peaked at number 19. Follow-up album Battleground saw release on 4 November 2011 and hit number five in the UK and number four in Ireland. The lead single from the album, "Gold Forever", was released in aid of Comic Relief and reached number three in the UK. Their second number-one hit, "Glad You Came", topped the singles chart in the United Kingdom for two weeks, and in Ireland for five weeks. The third and fourth singles "Lightning" and "Warzone" hit number two and number 21, respectively, in the UK.

In early 2012, The Wanted began to see success in the United States and Canada, with their hit single "Glad You Came" selling 3 million copies in the US and hitting number three on the Billboard Hot 100 and number two on the Canadian Hot 100. Additionally, their follow-up singles "Chasing the Sun" and "I Found You" reached the top spot on the Billboard Hot Dance Club Songs chart. In 2013, it was announced that the group would be starring in their own reality series on E! entitled The Wanted Life. The series would document the group's stay in Los Angeles while they recorded their third worldwide album and prepare for a world tour, as well as their day-to-day antics. The show promised an honest glimpse into the lives of the band members.

Xem thêm
Bình luận