Yêu thích
Xem thêm
Louder To hơn I'm staring out of my window Em đang nhìn ra ngoài cửa sổ And the rain is pouring down Và mưa đang trút xuống When you left, I was so low Khi anh đi. em đã suy sụp rất nhiều But I'm not gonna drown Nhưng em sẽ không tiếp tục chìm đắm nữa I don't need no shoulder Em không cần bờ vai nào cả I'm gonna be a soldier Em sẽ trở thành một chiến binh I just wanna feel somethin' I don't understand Em chỉ muốn cảm nhận những thứ mà em không hiểu I'm just gonna run right through the rain Em chỉ cần chạy trong cơn mưa I'm just gonna dance right through the pain Em chỉ cần dùng điệu nhảy để xua tan nỗi đau I just wanna feel that rhythm, feel that drum Em chỉ muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head (head, head, head) Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí (lí trí) Heart beat louder than my head (head, head, head) Nhịp đập trái tim vang lên thay vì lí trí (lí trí) Heart speak louder Trái tim lên tiếng Wanna feel that rhythm, feel that drum Muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí I, I am over overthinking of how to get you back Em đã không còn nghĩ làm cách nào để anh trở về I'm checking out for the weekend Em đang chuẩn bị ra đi vào ngày cuối tuần And I ain't going back Và em sẽ không trở về đâu I don't need no shoulder Em không cần bờ vai nào cả I'm gonna be a soldier Em sẽ trở thành một chiến binh I just wanna feel somethin' I don't understand Em chỉ muốn cảm nhận những thứ mà em không hiểu I'm just gonna run right through the rain Em chỉ cần chạy trong cơn mưa I'm just gonna dance right through the pain Em chỉ cần dùng điệu nhảy để xua tan nỗi đau I just wanna feel that rhythm, feel that drum Em chỉ muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head (head, head, head) Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí (lí trí) Heart beat louder than my head (head, head, head) Nhịp đập trái tim vang lên thay vì lí trí (lí trí) Heart speak louder Trái tim lên tiếng Wanna feel that rhythm, feel that drum Muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí Oh, letting go Oh, hãy từ bỏ Yeah it feel so good, so right Yeah cảm giác này thật tuyệt, thật đúng Oh, all I know Oh, tất cả những gì em biết Is that I let my heart beat Là hãy để nhịp đập trái tim em Heart speak louder than my louder than my Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì Heart beat heart speak louder than my louder than my Hãy để cho nhịp đập trái tim em lên tiếng Heart beat heart speak louder than my louder than my louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em lên tiếng louder, louder, louder Vang lên I'm just gonna run right through the rain Em chỉ cần chạy trong cơn mưa I'm just gonna dance right through the pain Em chỉ cần dùng điệu nhảy để xua tan nỗi đau I just wanna feel that rhythm, feel that drum Em chỉ muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head (head, head, head) Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí (lí trí) Heart beat louder than my head (head, head, head) Nhịp đập trái tim vang lên thay vì lí trí (lí trí) Heart speak louder Trái tim lên tiếng Wanna feel that rhythm, feel that drum Muốn chìm đắm trong giai điệu ấy, chìm đắm trong tiếng trống ấy Let my heart beat louder Hãy để cho nhịp đập trái tim em vang lên Let my heart speak louder than my head Hãy để cho trái tim em lên tiếng thay vì lí trí

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Louder

Charice

Charice

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Charmaine Clarice-Relucio Pempengco (born May 10, 1992), known by the stage name Charice, is a Filipina singer who rose to popularity through YouTube. Dubbed by Oprah Winfrey as "the most talented girl in the world", she released her first international studio album Charice in 2010. The album entered the Billboard 200 at number eight, making Charice the first Asian solo singer in history to land in the Top 10 of the Billboard 200 albums chart.

Xem thêm
Bình luận