Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'd like to say we gave it a try Em muốn nói rằng, chúng ta đã cố gắng I'd like to blame it all on life Em muốn đổ lỗi tất cả cho cuộc sống này Maybe we just weren't right, but that's a lie, that's a lie Có thể chúng ta không hợp nhau, nhưng đó chỉ là lời nói dối And we can deny it as much as we want Và chúng ta có thể phủ nhận nó bao nhiêu ta muốn But in time our feelings will show Nhưng thời gian sẽ nói lên những cảm xúc ấy 'Cause sooner or later Bởi vì sớm muộn gì We'll wonder why we gave up Đôi ta sẽ tự hỏi tại sao mình bỏ cuộc The truth is everyone knows Sự thật rằng mọi người đều biết Almost, almost is never enough Gần như, gần như chưa bao giờ đủ So close to being in love Chỉ một khoảng cách rất gần để đến với tình yêu If I would have known that you wanted me Nếu em sớm biết anh cũng cần em The way I wanted you Theo cách mà em cần đến anh Then maybe we wouldn't be two worlds apart Có lẽ chúng ta sẽ không phải ở hai thế giới khác biệt But right here in each other's arms Còn giờ đây trong vòng tay của nhau And we almost, we almost knew what love was Đôi ta gần như cảm nhận được tình yêu But almost is never enough Nhưng gần như chưa bao giờ đủ If I could change the world overnight Nếu anh có thể thay đổi thế giới này chỉ trong một đêm There'd be no such thing as goodbye Sẽ không phải có những cuộc chia tay You'd be standing right where you were Em sẽ mãi đứng nơi đó And we'd get the chance we deserve Và đôi ta xứng đáng có thêm một cơ hội Try to deny it as much as you want Hãy cứ phủ nhận bao nhiêu em muốn But in time our feelings will show Nhưng thời gian sẽ nói lên những cảm xúc ấy 'Cause sooner or later Bởi vì sớm muộn gì We'll wonder why we gave up Đôi ta sẽ tự hỏi tại sao mình bỏ cuộc The truth is everyone knows Sự thật rằng mọi người đều biết Almost, almost is never enough Gần như, gần như chưa bao giờ đủ We were so close to being in love Chỉ một khoảng cách rất gần để đến với tình yêu If I would have known that you wanted me, the way I wanted you Nếu em sớm biết anh cũng cần đến em theo cách mà em cần đến anh Then maybe we wouldn't be two worlds apart Có lẽ chúng ta sẽ không phải ở hai thế giới khác biệt But right here in each other's arms Còn giờ đây trong vòng tay của nhau And we almost, we almost knew what love was Đôi ta gần như cảm nhận được tình yêu But almost is never enough Nhưng gần như chưa bao giờ đủ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.