Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Every breath that I'm takin', every step that I'm makin' Trong mỗi hơi thở, trong từng bước chân Ain't no way I can run without you Tôi sẽ không chạy đi mà bỏ lại bạn phía sau Every ghost in my past life held my hand when I crashed down Khi tôi gục ngã, bóng ma quá khứ lại kéo tay tôi Carries me when I wanna break through Nó níu tôi lại khi tôi muốn vượt lên phía trước We all die, but right now I feel like livin' Dẫu ai rồi cũng chết, nhưng giờ tôi cảm nhận rõ mình đang sống And we all cry, but right now I'm not gonna give in Dẫu ai cũng phải khóc, nhưng giờ tôi sẽ không để nước mắt rơi When we collide I know I can do anything Khi có bạn sát cánh, tôi biết mình có thể làm mọi thứ 'Cause I got ya, and you got me Vì tôi có bạn và bạn cũng có tôi kề bên Can they hear us? Họ có nghe thấy tiếng ta không? Blame it on my mind, blame it on delirious Có lẽ là do tâm trí của tôi, có lẽ là do tôi đang hưng phấn We all die, but right now I feel like living Nhưng ai rồi cũng chết, còn tôi lại cảm nhận rõ mình đang sống Can they hear us? Can they hear us? (Ooh) Họ có nghe thấy tiếng ta không? Có nghe lời ta nói không? Anywhere that I turn to got me goin' in circles Mọi lựa chọn cứ khiến tôi quẩn quanh không lối thoát No matter what, I'll make sure we get out Nhưng bằng mọi giá, tôi sẽ đưa ra rời khỏi nơi này 'Cause we all die, but right now I feel like livin' Dẫu ai rồi cũng chết, nhưng giờ tôi cảm nhận rõ mình đang sống And we all cry, but right now I'm not gonna give in Dẫu ai cũng phải khóc, nhưng giờ tôi sẽ không để nước mắt rơi When we collide I know I can do anything Khi có bạn sát cánh, tôi biết mình có thể làm mọi thứ 'Cause I got ya, and you got me Vì tôi có bạn và bạn cũng có tôi kề bên Can they hear us? Họ có nghe thấy tiếng ta không? Blame it on my mind, blame it on delirious Có lẽ là do tâm trí của tôi, có lẽ là do tôi đang mê sảng We all die, but right now I feel like living Nhưng ai rồi cũng chết, còn giờ tôi cảm nhận rõ mình đang sống Can they hear us? Can they hear us? Liệu họ có nghe thấy ta không nhỉ? Can they hear us? Liệu họ có nghe thấy ta không? Blame it on my mind, blame it on delirious Có lẽ là do tâm trí của tôi, có lẽ là do tôi đang hưng phấn We all die, but right now I feel like livin' (I feel like livin') Nhưng ai rồi cũng chết, còn giờ tôi cảm nhận rõ mình đang sống Can they hear us? Can they hear us? Liệu họ có nghe thấy chúng ta không? Blame it on my mind, blame it on delirious (blame it on delirious) Có lẽ là do tâm trí của tôi, có lẽ là do tôi đang hưng phấn We all die, but right now I feel like livin' (I feel like livin') Nhưng ai rồi cũng chết, còn giờ tôi cảm nhận rõ mình đang sống Can they hear us? Can they hear us? Liệu họ có nghe thấy ta không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.