Yêu thích
Xem thêm
I hopped off the plane at L.A.X with a dream in my cardigan Tôi bước xuống máy bay ở L.A.X trong chiếc áo gi lê với một ước mơ Welcome to the land of fame excess; Am I gonna fit in? Chào mừng đến với vùng đất của sự nổi tiếng; Liệu tôi có hòa nhập được không? Jumped in the cab, here I am for the first time Nhảy lên chiếc taxi, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây Look to my right and I see the Hollywood sign Nhìn sang bên phải và tôi thấy biểu tượng của Hollywood This is all so crazy, everybody seems so famous Điều này thật điên rồ, trông ai ai cũng có vẻ rất nổi tiếng My tummy's turnin' and I'm feelin' kinda homesick Bụng tôi cồn cào và tôi cảm thấy nhớ nhà Too much pressure and I'm nervous Quá nhiều áp lực và tôi lo lắng That's when the taxi man turned on the radio Khi đó bác tài bật đài lên And a Jay-Z song was on Và bài hát của Jay-Z vang lên So I put my hands up, they're playing my song Vì thế tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà The butterflies fly away, I'm noddin' my head like yeah Mọi lo lắng không còn nữa, tôi lắc lư đầu như vầy Movin' my hips like yeah Lắc hông mình như thế này nè I got my hands up, they're playin' my song Tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà I know I'm gonna be OK Tôi biết tôi sẽ ổn thôi Yeah, it's a party in the USA Phải, đó là bữa tiệc ở Mỹ Get to the club in my taxi cab, everybody's looking at me now Đi đến câu lạc bộ bằng taxi, bao ánh mắt đều đang nhìn tôi Like who's that chick that's rockin' kicks, she's gotta be from outta town Như kiểu con nhỏ quê mùa nào thế, đùa sao, cô ta chắc hẳn là ở nơi khác đến So hard with my girls not around me Thật khó khi những cô bạn của tôi không ở đây It's definitely not a Nashville party 'cause all I see is stilettos Đó chắc chắn không phải là bữa tiệc ở Nashville vì tất cả những gì tôi thấy là những chiếc giày cao gót I guess I never got the memo Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nhớ những kí ức này My tummy's turnin' and I'm feelin' kinda homesick Bụng tôi cồn cào và tôi cảm thấy nhớ nhà Too much pressure and I'm nervous Quá nhiều áp lực và tôi lo lắng That's when the DJ dropped my favorite tune Khi đó DJ bật giai điệu ưa thích của tôi lên And a Britney song was on Và bài hát của Briney vang lên So I put my hands up, they're playing my song Vì thế tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà The butterflies fly away, I'm noddin' my head like yeah Mọi lo lắng không còn nữa, tôi lắc lư đầu như vầy Movin' my hips like yeah Lắc hông mình như thế này nè I got my hands up, they're playin' my song Tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà I know I'm gonna be OK Tôi biết tôi sẽ ổn thôi Yeah, it's a party in the USA Phải, đó là bữa tiệc ở Mỹ Feel like hoppin' on a flight (on a flight) Cảm giác như muốn bắt một chuyến bay (trên một chuyến bay) Back to my hometown tonight (town tonight) Trở về nhà tối nay (về nhà tối nay) Something stops me every time (every time) Nhưng mỗi lần như thế lại có điều gì đó cản tôi lại (mỗi lần) The DJ plays my song and I feel alright DJ chơi bài hát của tôi và tôi cảm thấy thật tuyệt So I put my hands up, they're playing my song Vì thế tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà The butterflies fly away, I'm noddin' my head like yeah Mọi lo lắng không còn nữa, tôi lắc lư đầu như vầy Movin' my hips like yeah Lắc hông mình như thế này nè I got my hands up, they're playin' my song Tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà I know I'm gonna be OK Tôi biết tôi sẽ ổn thôi Yeah, it's a party in the USA Phải, đó là bữa tiệc ở Mỹ So I put my hands up, they're playing my song Vì thế tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà The butterflies fly away, I'm noddin' my head like yeah Mọi lo lắng không còn nữa, tôi lắc lư đầu như vầy Movin' my hips like yeah Lắc hông mình như thế này nè I got my hands up, they're playin' my song Tôi giơ hai tay lên, họ đang bật bài hát của tôi mà I know I'm gonna be OK Tôi biết tôi sẽ ổn thôi Yeah, it's a party in the USA Phải, đó là bữa tiệc ở Mỹ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.