Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Wise men say Những người khôn ngoan nói Only fools rush in Chỉ những kẻ ngốc mới hấp tấp vội vàng But I can't help falling in love with you Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em Shall I stay? Liệu anh có nên tiếp tục? Would it be a sin Phải chăng đây là tội lỗi If I can't help falling in love with you? Nếu anh không thể ngăn mình yêu em Like a river flows Như một dòng sông luôn chảy Surely to the sea Ra biển lớn Darling, so it goes Em yêu dấu, hãy cứ để cho nó tự nhiên diễn ra Some things are meant to be Có những điều vốn số phận đã an bài So take my hand Hãy nắm lấy tay anh Take my whole life, too Hãy ôm trọn cả cuộc đời của anh nữa For I can't help falling in love with you Vì anh không thể ngăn mình yêu em Some things are meant to be Có những điều vốn số phận đã an bài Take my hand Hãy nắm lấy tay anh Take my whole life, too Hãy ôm trọn cả cuộc đời của anh nữa For I can't help falling in love with you Vì anh không thể ngăn mình yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.