Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've tried playing it cool Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh But when I'm looking at you Nhưng khi anh nhìn về phía em I can't ever be brave Anh chưa từng dũng cảm 'Cause you make my heart race Vì em khiến con tim anh đập rộn ràng Shot me out of the sky Đưa anh lên tận trời xanh You're my kryptonite Em là viên đá quý của đời anh You keep making me weak Em làm anh trở nên yếu mềm Yeah, frozen and can't breathe Trở nên đông cứng và không thể thở được Something's gotta give now Có đôi điều anh phải nói ra bây giờ Cause I'm dying just to make you see Vì anh chỉ muốn khiến em biết That I need you here with me now Rằng anh cần em ở bên anh lúc này 'Cause you've got that one thing Vì em đã nắm giữ một thứ So get out, get out, get out of my head Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And fall into my arms instead Thay vào đó hãy ngã vào vòng tay anh I don't, I don't, don't know what it is Anh không biết điều đó là gì But I need that one thing Nhưng anh chỉ cần một điều And you've got that one thing Và em là người nắm giữ điều đó Now I'm climbing the walls Giờ anh đang cảm thấy khó chịu But you don't notice at all Nhưng em lại chẳng chú ý chút nào That I'm going out of my mind Anh đang trở nên mất kiểm soát All day and all night Cả ngày lẫn đêm Something's gotta give now Có đôi điều anh phải nói ra bây giờ 'Cause I'm dying just to know your name Vì anh chỉ muốn biết tên em thôi And I need you here with me now Và anh cần em ở bên anh lúc này 'Cause you've got that one thing Vì em đã nắm giữ một thứ So get out, get out, get out of my head Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And fall into my arms instead Thay vào đó hãy ngã vào vòng tay anh I don't, I don't, don't know what it is Anh không biết điều đó là gì But I need that one thing Nhưng anh chỉ cần một điều So get out, get out, get out of my mind Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And come on, come into my life Và nhanh lên hãy bước vào cuộc sống của anh I don't, I don't, don't know what it is Anh không biết điều đó là gì But I need that one thing Nhưng anh chỉ cần một điều And you've got that one thing Và em là người nắm giữ điều đó You've got that one thing Em đã nắm giữ một thứ Get out, get out, get out of my head Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And fall into my arms instead Thay vào đó hãy ngã vào vòng tay anh So get out, get out, get out of my head Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And fall into my arms instead Thay vào đó hãy ngã vào vòng tay anh I don't, I don't, don't know what it is Anh không biết điều đó là gì But I need that one thing Nhưng anh chỉ cần một điều So get out, get out, get out of my mind Vậy hãy thoát khỏi tâm trí của anh And come on, come into my life Và nhanh lên hãy bước vào cuộc sống của anh I don't, I don't, don't know what it is Anh không biết điều đó là gì But I need that one thing Nhưng anh chỉ cần một điều And you've got that one thing Và em là người nắm giữ điều đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.