Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I can see that you've been crying Anh có thể nhận thấy rằng em đã khóc thầm từ bao lâu nay You can't hide it with a lie Em không thể che dấu điều ấy bằng lời nói dối What's the use in you denying Vậy có ích gì khi em mãi phủ nhận That what you have is wrong Rằng những gì em làm đều đã sai lầm I heard him promise you forever Anh nghe người ấy hứa với em những lời hứa vĩnh hằng But forevers come and gone Nhưng những lời hứa ấy đến rồi sẽ tan biến đi Baby he would say whatever Em yêu à, anh ta sẽ nói bất cứ điều gì It takes to keep you blind Để giữ em mù quáng To the truth between the lines Trước những sự thật đằng sau tất cả Oh I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế I won't say those words, then take them back Anh sẽ không nói những lời ngọt ngào đó để rồi rút lại Don't give loneliness a chance Anh sẽ không để nỗi cô đơn có cơ hội nào Baby listen to me when I say Xin em hãy lắng nghe khi anh nói I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế Baby you deserve much better Em xứng đáng đạt nhận được những điều tốt đẹp hơn What's the use in holding on Có ích gì khi em cứ giữ mãi quá khứ Don't you see it's now or never Em không hiểu sao, bây giờ hoặc không bao giờ Cause I just can't be friends Vì anh không muốn là bạn của em Baby knowing in the end Em yêu hãy hiểu là đến cuối cùng That I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế I won't say those words, then take them back Anh sẽ không nói những lời ngọt ngào đó để rồi rút lại Don't give loneliness a chance Anh sẽ không để nỗi cô đơn có cơ hội nào Baby listen to me when I say Xin em hãy lắng nghe khi anh nói There's not a day that passes by Chưa một ngày nào trôi qua I don't wonder why we haven't tried Mà anh không tự hỏi tại sao đôi ta không cố gắng It's not too late to change your mind Đâu phải là quá muộn để em suy nghĩ lại So take my hand, don't say goodbye Vậy hãy nắm lấy tay anh, và đừng nói lời tạm biệt Oh I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế I won't say those words, then take them back Anh sẽ không nói những lời ngọt ngào đó để rồi rút lại Oh I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế I won't say those words, then take them back Anh sẽ không nói những lời ngọt ngào đó để rồi rút lại Don't give loneliness a chance Anh sẽ không để nỗi cô đơn có cơ hội nào Baby listen to me when I say Xin em hãy lắng nghe khi anh nói I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế I won't say those words, then take them back Anh sẽ không nói những lời ngọt ngào đó để rồi rút lại Don't give loneliness a chance Anh sẽ không để nỗi cô đơn có cơ hội nào Baby listen to me when I say Xin em hãy lắng nghe khi anh nói I will love you more than that Anh sẽ yêu em nhiều hơn thế

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.