Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Boy, don't call me angel Anh ơi, đừng gọi em là thiên thần You ain't got me right Anh đã hiểu gì em đâu Don't call me angel Đừng gọi em là thiên thần You can't pay my price Cái giá này anh nào đâu trả nổi Came from no heaven Em đâu đến từ thiên đường Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me) Vâng, anh nghe đúng rồi đấy Even though you know we fly (Though you know we) Dù là em có thể bay Don't call me "Angel" Nhưng đừng gọi em là thiên thần Don't call me "Angel" when I'm a mess Đừng gọi em là thiên thần khi em chẳng hề cao quý Don't call me "Angel" when I get undressed Đừng gọi em là thiên thần khi em chẳng mặc gì You know I, I don't like that, boy Anh biết em không thích như vậy mà I make my money and I write the checks Em tự kiếm tiền và tự mình viếc séc So say my name with a little respect Nên gọi tên em thì phải biết tôn trọng All my girls successful Bọn em ai cũng đều thành công And you just our guest Nên anh chỉ là khách ở đây thôi Do I really need to say it? Chuyện này có cần em phải nói không? Do I need to say it again, yeah? Có cần phải nói lại không? You better stop the sweet talk Tốt hơn anh thôi dùng lời đường mật And keep your pretty mouth shut Và ngậm miệng lại đi Boy, don't call me "Angel" Anh ơi, đừng gọi em là thiên thần You ain't got me right Anh đã hiểu gì em đâu Don't call me "Angel" Đừng gọi em là thiên thần You can't pay my price Cái giá này anh nào đâu trả nổi Came from no heaven Em đâu đến từ thiên đường Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me) Vâng, anh nghe đúng rồi đấy Even though you know we fly (Though you know we) Dù là em có thể bay Don't call me "Angel" Nhưng đừng gọi em là thiên thần See you here with somebody Em thấy anh đến đây cùng ai đó You sizing up my body, oh yeah Mà mắt chứ chăm chú nhìn cơ thể em Don't ya know you that I bite when the sun set? Anh không biết rằng khi hoàng hôn buông em sẽ rất nguy hiểm sao? Yeah, so don't you try come around me Nên anh đừng cố đến gần em Might work with her but not me Trò của anh có tác dụng với cô ấy nhưng em thì không đâu Don't you know you that I bite when the sun set? Anh không biết rằng khi hoàng hôn buông em sẽ rất nguy hiểm sao? Keep my name out ya mouth Đừng gọi tên em nữa I know what you about Em biết anh có ý đồ gì rồi So, keep my name out ya mouth Đừng gọi tên em nữa Boy, don't call me "Angel" Anh ơi, đừng gọi em là thiên thần You ain't got me right Anh đã hiểu gì em đâu Don't call me "Angel" Đừng gọi em là thiên thần You can't pay my price Cái giá này anh nào đâu trả nổi Came from no heaven Em đâu đến từ thiên đường Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me) Vâng, anh nghe đúng rồi đấy Even though you know we fly (Know you know we) Dù là em có thể bay Don't call me "Angel" Nhưng đừng gọi em là thiên thần I appreciate the way you watch me, I can't lie Em nói thật em rất thích cách anh ngắm nhìn em I drop it down, I pick it up, I back it off the county line Khi em hạ thấp, khi nâng cao, khi em đánh ngược về I fell from heaven, now I'm living like a devil Em rơi xuống từ thiên đàng, giờ làm một ác quỷ You can't get me off your mind Anh không thể ngừng nghĩ về em I appreciate the way you want me, I can't lie Em rất thích khi anh khao khát em, em nói thật I drop it low, I back it up, I know you wanna think you're mine Khi em thả xuống, khi đẩy về sau, em biết anh đang hình dung khi anh là của em Baby, I totally get it, you can't guess Em hiểu thấy anh rồi, anh lại chẳng đoán được em So you can't get me off your mind Nên anh không thể ngừng nghĩ đến em We in it together but don't call me "Angel" Chúng ta đang cùng trong cơn say này nhưng đừng gọi em là thiên thần Boy, don't call me "Angel" Anh ơi, đừng gọi em là thiên thần You ain't got me right Anh đã hiểu gì em đâu Don't call me "Angel" Đừng gọi em là thiên thần You can't pay my price Cái giá này anh nào đâu trả nổi Came from no heaven Em đâu đến từ thiên đường Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me) Vâng, anh nghe đúng rồi đấy Even though you know we fly (Though you know we) Dù là em có thể bay Don't call me "Angel" Nhưng đừng gọi em là thiên thần Angel (Don't call me "Angel") Đừng gọi em là thiên thần Don't call me "Angel" Đừng gọi em là thiên thần

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.