Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I shouldn't love you but I want to Anh không nên yêu em nhưng lòng anh muốn thế I just can't turn away Chỉ là anh không thể quay đi I shouldn't see you but I can't move Anh không nên nhìn em nhưng anh không thể rời mắt khỏi em I can't look away Chẳng thể nhìn sang chỗ khác And I don't know how to be fine when I'm not Và anh không biết làm sao để thấy ổn khi anh không thể 'Cause I don't know how to make a feeling stop Vì anh không biết phải làm thế nào để tình cảm này dừng lại Just so you know Chỉ mong em biết rằng This feeling's taking control of me Những cảm giác này đang điều khiển anh And I can't help it Và anh không thể cưỡng lại I won't sit around Anh sẽ không ngồi yên I can't let him win now Không để ai kia cướp mất em Thought you should know Anh nghĩ rằng em nên biết I've tried my best to let go of you Anh đã cố gắng hết sức để có thể quên em But I don't want to Nhưng anh không muốn thế I just gotta say it all before I go Anh phải nói tất cả trước khi anh đi Just so you know Chỉ mong em biết rằng It's getting hard to be around you Thật khó để được gần em Theres so much I can't say Có quá nhiều điều mà anh không dám thổ lộ Do you want me to hide the feelings Em có muốn anh giấu đi những cảm xúc này? And look the another away Và nhìn theo hướng khác And I don't know how to be fine when I'm not Và anh không biết làm sao để thấy ổn khi anh không thể 'Cause I don't know how to make a feeling stop Vì anh không biết phải làm thế nào để tình cảm này dừng lại Just so you know Chỉ mong em biết rằng This feeling's taking control of me Những cảm giác này đang điều khiển anh And I can't help it Và anh không thể cưỡng lại I won't sit around Anh sẽ không ngồi yên I can't let him win now Không để ai kia cướp mất em Thought you should know Anh nghĩ rằng em nên biết I've tried my best to let go of you Anh đã cố gắng hết sức để có thể quên em But I don't want to Nhưng anh không muốn thế I just gotta say it all before I go Anh phải nói tất cả trước khi anh đi Just so you know Chỉ mong em biết rằng This emptiness is killing me Cảm giác trống trải này đang dần giết chết anh And I'm wondering why I've waited so long Và anh tự hỏi sao mình lại chờ đợi lâu đến thế Looking back I realize it was always there to be spoken Nhìn lại anh nhận ra rằng anh vẫn luôn có điều muốn nói với em I'm waiting here Anh vẫn chờ nơi đây Been waiting here Vẫn luôn chờ đợi Just so you know Chỉ mong em biết rằng This feeling's taking control of me Những cảm giác này đang điều khiển anh And I can't help it Và anh không thể cưỡng lại I won't sit around Anh sẽ không ngồi yên I can't let him win now Không để ai kia cướp mất em Thought you should know Anh nghĩ rằng em nên biết I've tried my best to let go of you Anh đã cố gắng hết sức để có thể quên em But I don't want to Nhưng anh không muốn thế I just gotta say it all before I go Anh phải nói tất cả trước khi anh đi Just so you know Chỉ mong em biết rằng Thought you should know Anh nghĩ rằng em nên biết I've tried my best to let go of you Anh đã cố gắng hết sức để có thể quên em But I don't want to Nhưng anh không muốn thế I just gotta say it all before I go Anh phải nói tất cả trước khi anh đi Just so you know Chỉ mong em biết điều đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.