Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Baby, I'm preying on you tonight Em yêu, đêm nay anh sẽ bắt được em Hunt you down, eat you alive Săn đuổi và áp đảo em Just like animals Như con thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Maybe you think that you can hide Có thể em nghĩ rằng em có thể trốn được anh I can smell your scent for miles Anh có thể cảm nhạc được mùi hương của em cách ngàn dặm Just like animals Giống như con thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Baby I'm Em yêu, anh So what you trying to do to me Vậy em đang cố gắng làm gì với anh vậy It's like we can't stop, we're enemies Giống như chúng ta không thể dừng lại, chúng ta là kẻ thù của nhau But we get along when I'm inside you Chúng ta chỉ hòa hợp khi anh chiếm lấy em. You're like a drug that's killing me Em giống như thuốc đang từ từ phá hủy anh I cut you out entirely Anh hoàn toàn từ bỏ em But I get so high when I'm inside you Nhưng anh trở nên hưng phấn khi anh ở bên cạnh em Yeah, you can start over, you can run free Em có thể chạy trốn hay bắt đầu lại từ đầu You can find other fish in the sea Em có thể tìm được người đàn ông khác ngoài kia You can pretend it's meant to be Em có thể vờ như điều này đã được định trước But you can't stay away from me Nhưng em chẳng thể xa rời anh được đâu I can still hear you making that sound Anh vẫn có thể nghe được âm thanh em tạo ra Taking me down rolling on the ground Làm anh gục ngã quằn quại trên mặt đất You can pretend that it was me but no Em có thể vờ như kẻ đó là anh nhưng đâu phải vậy Baby I'm preying on you tonight Em yêu, đêm nay anh sẽ bắt được em Hunt you down, eat you alive Săn đuổi và áp đảo em Just like animals Giống như loài thú hoang Animals Loài thú hoang Like animals-mals Giống như loài thú hoang Maybe you think that you can hide Có thể em nghĩ rằng em có thể trốn được anh I can smell your scent for miles Anh có thể cảm nhận được mùi hương của em cách ngàn dặm Just like animals Giống như loài thú hoang Animals Loài thú hoang Like animals-mals Giống như loài thú hoang Baby I'm Em yêu, anh So if I run, it's not enough Vậy nếu như anh đuổi theo em không kịp You're still in my head forever stuck Thì em vẫn còn trong tâm trí anh mãi mãi So you can do what you wanna do Vì thế cứ làm những việc em muốn đi I love your lies Anh yêu những lời dối trá của em I'll eat 'em up Anh sẽ tin tưởng tất cả But don't deny Nhưng đừng chối bỏ The animal Bản năng của anh That comes alive when I'm inside you Mỗi khi bên cạnh em thì bản năng ấy lại trở nên mạnh mẽ Yeah, you can start over Em có thể bắt đầu lại từ đầu You can run free Em có thể bỏ chạy You can find other fish in the sea Em có thể tìm được người đàn ông khác ngoài kia You can pretend it's meant to be Em có thể vờ như điều này đã được định trước But you can't stay away from me Nhưng em chẳng thể xa rời anh được đâu I can still hear you making that sound Anh vẫn có thể nghe được âm thanh em tạo ra Taking me down rolling on the ground Làm anh gục ngã quằn quại trên mặt đất You can pretend that it was me but no Em có thể vờ như kẻ đó là anh nhưng đâu phải vậy Baby, I'm preying on you tonight Em yêu, đêm nay anh sẽ bắt được em Hunt you down, eat you alive Săn đuổi và áp đảo em Just like animals Giống như loài thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Maybe you think you that can hide Có thể em nghĩ rằng em có thể trốn được anh I can smell your scent for miles Anh có thể cảm nhận được mùi hương của em cách ngàn dặm Just like animals Giống như loài thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Baby I'm Em yêu, anh Don't tell no lie-lie-lie-lie Đừng nói lời dối trá nữa You can't deny-ny-ny-ny Em không thể chối bỏ được The beast inside-side-side-side Con dã thú trong anh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No girl don't lie-lie-lie-lie Không, em đừng lừa dối anh You can't deny-ny-ny-ny Em không thể chối bỏ được The beast inside-side-side-side Con dã thú trong anh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yooo Yooo Whoah Woahh Whoah Whoah Just like animals, animals, like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Ow Ow Baby, I'm preying on you tonight Em yêu, đêm nay anh sẽ bắt được em Hunt you down, eat you alive Săn đuổi và áp đảo em Just like animals Giống như loài thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Maybe you think you that can hide Có thể em nghĩ rằng em có thể trốn được anh I can smell your scent for miles Anh có thể cảm nhận được mùi hương của em cách ngàn dặm Just like animals Giống như loài thú hoang dại Animals Loài thú hoang dại Like animals-mals Giống như loài thú hoang dại Baby, I'm Em yêu, anh Don't tell no lie-lie-lie-lie Đừng nói lời dối trá nữa You can't deny-ny-ny-ny Em không thể chối bỏ được The beast inside-side-side-side Con dã thú trong anh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, girl, don't lie-lie-lie-lie Không, em đừng lừa dối anh You can't deny-ny-ny-ny Em không thể chối bỏ được The beast inside-side-side-side Con dã thú trong anh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.