Yêu thích
Xem thêm
Girl Em à There's something 'bout me that you ought to know Có một điều về anh mà em phải biết I've never felt the need to lose control Anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải mất kiểm soát cả Always held on back and played it slow Anh luôn nhẫn nại và hành động chậm rãi But not this time Nhưng không phải lần này Baby, don't be gentle Em à, không cần phải nhẹ nhàng đâu I can handle anything Anh có thể lo mọi thứ mà Baby Em à Take me on a journey Hãy đưa anh vào cuộc phiêu lưu I've been thinking lately Gần đây anh đã suy nghĩ I could use a little time alone with you Rằng mình có thể dành chút thời gian riêng tư cùng em Crazy Cuồng nhiệt lên nào Let's do something, maybe Hãy làm gì đó đi nào Please don't take your time Xin em đừng chậm rãi nữa You got me right where you want me Anh ở ngay nơi em muốn rồi đây Girl Em à I'm gonna let you have your way with me Anh sẽ để mình vui vẻ cùng nhau But when you move like that Nhưng khi em bước đi như thế Its hard to breathe Anh như ngạt thở I never thought that it could be like this Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này But I was wrong Nhưng anh đã sai rồi Baby, don't be gentle Em à, không cần phải nhẹ nhàng đâu I can handle anything Anh có thể lo mọi thứ mà Baby Em à Take me on a journey Hãy đưa anh vào cuộc phiêu lưu I've been thinking lately Gần đây anh đã suy nghĩ I could use a little time alone with you Rằng mình có thể dành chút thời gian riêng tư cùng em Crazy Cuồng nhiệt lên Let's do something, maybe Hãy làm gì đó đi nào Please don't take your time Xin em đừng chậm rãi nữa You got me right where you want me Anh ở ngay nơi em muốn rồi đây Can't explain it Không thể giải thích được How you swept me off my feet, unexpectedly Anh đã phải lòng em như thế nào, không thể ngờ được In slow motion Bằng một cách chậm rãi My imagination's running, trying to keep my body still Trí tưởng tượng của anh bay xa, cố gắng đứng vững I can hardly stand the thrill Anh không thể chịu nổi sự phấn khích này Baby, don't be gentle Em à, không cần phải nhẹ nhàng đâu I can handle anything Anh có thể lo mọi thứ mà Baby Em à Take me on a journey Hãy đưa anh vào cuộc phiêu lưu I've been thinking lately Gần đây anh đã suy nghĩ I could use a little time alone with you Rằng mình có thể dành chút thời gian riêng tư cùng em Crazy Cuồng nhiệt lên Let's do something, maybe Hãy làm gì đó đi nào Please don't take your time Xin em đừng chậm rãi nữa You got me right where you want me Anh ở ngay nơi em muốn rồi đây Baby, take me on a journey Em à, hãy đưa anh vào cuộc phiêu lưu I've been thinking lately Gần đây anh đã suy nghĩ I could use a little time alone with you (a little time alone with you) Rằng mình có thể dành chút thời gian riêng tư cùng em Baby Em à Let's do something, maybe Hãy làm gì đó đi nào Please don't take your time Xin em đừng chậm rãi nữa You got me Anh ở ngay nơi You got me Anh ở ngay nơi Where you want me Ngay nơi em muốn rồi đây

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Right Where You Want Me

Jesse McCartney

Jesse McCartney

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Jesse McCartney (born April 9, 1987) is an American actor, voice actor, singer, and songwriter. McCartney achieved fame in the late 1990s on the daytime drama All My Children as JR Chandler. He later joined boy band Dream Street, and eventually branched out into a solo musical career. Additionally, McCartney has appeared on shows such as Summerland and Greek. McCartney also is known for lending his voice as Theodore in Alvin and the Chipmunks and its sequels, as well as voicing Robin/Nightwing in Young Justice and Roxas and Ventus in the video games series Kingdom Hearts developed by Square Enix.

Xem thêm
Bình luận