Yêu thích
Xem thêm
I don't want another pretty face Anh không muốn một khuôn mặt xinh đẹp nào khác I don't want just anyone to hold Anh không muốn một ai khác để ôm ấp I don't want my love to go to waste Anh không muốn tình yêu của mình trở nên vô nghĩa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em I know that you are something special Anh biết em là một điều gì đó thật đặc biệt To you I'd be always faithful Đối với em anh sẽ luôn chung thủy I want to be what you always needed Anh muốn trở thành những điều em cần Then I hope you'll see the heart in me Anh mong em sẽ hiểu được lòng anh I don't want another pretty face Anh không muốn một khuôn mặt xinh đẹp nào khác I don't want just anyone to hold Anh không muốn một ai khác để ôm ấp I don't want my love to go to waste Anh không muốn tình yêu của mình trở nên vô nghĩa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em You're the one I want to chase Em là người duy nhất anh muốn theo đuổi You're the one I want to hold Em là người duy nhất anh muốn ôm I won't let another minute go to waste Anh không muốn phí phạm thêm một phút nào nữa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em You might need time to think it over Có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này But I'm just fine moving forward Nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng I'll ease your mind Anh sẽ khiến em không phải lo lắng If you give me the chance Nếu em cho anh cơ hội I will never make you cry, c'mon let's try Anh sẽ không bao giờ khiến em khóc, hãy tin anh đi I don't want another pretty face Anh không muốn một khuôn mặt xinh đẹp nào khác I don't want just anyone to hold Anh không muốn một ai khác để ôm ấp I don't want my love to go to waste Anh không muốn tình yêu của mình trở nên vô nghĩa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em You're the one I want to chase Em là người duy nhất anh muốn theo đuổi You're the one I want to hold Em là người duy nhất anh muốn ôm I won't let another minute go to waste Anh không muốn phí phạm thêm một phút nào nữa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em Am I crazy for wanting you? Có phải anh đang điên lên vì muốn có em không? Maybe do you think you could want me too? Em có nghĩ là em cũng muốn có anh không? There is nothing left to hide Chẳng có gì để che dấu nữa cả I don't want another pretty face Anh không muốn một khuôn mặt xinh đẹp nào khác I don't want just anyone to hold Anh không muốn một ai khác để ôm ấp I don't want my love to go to waste Anh không muốn tình yêu của mình trở nên vô nghĩa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em You're the one I want to chase Em là người duy nhất anh muốn theo đuổi You're the one I want to hold Em là người duy nhất anh muốn ôm I won't let another minute go to waste Anh không muốn phí phạm thêm một phút nào nữa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em I don't want another pretty face Anh không muốn một khuôn mặt xinh đẹp nào khác I don't want just anyone to hold Em là người duy nhất anh muốn ôm I don't want my love to go to waste Anh không muốn phí phạm thêm một phút nào nữa I want you and your beautiful soul Anh muốn có em và tâm hồn cao thượng nơi em Your beautiful soul, yeah Tâm hồn cao thượng nơi em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Beautiful Soul

Jesse McCartney

Jesse McCartney

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Jesse McCartney (born April 9, 1987) is an American actor, voice actor, singer, and songwriter. McCartney achieved fame in the late 1990s on the daytime drama All My Children as JR Chandler. He later joined boy band Dream Street, and eventually branched out into a solo musical career. Additionally, McCartney has appeared on shows such as Summerland and Greek. McCartney also is known for lending his voice as Theodore in Alvin and the Chipmunks and its sequels, as well as voicing Robin/Nightwing in Young Justice and Roxas and Ventus in the video games series Kingdom Hearts developed by Square Enix.

Xem thêm
Bình luận