Yêu thích
Xem thêm
She's just a girl and she's on fire Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang bừng sáng Hotter than a fantasy, lonely like a highway Nóng bỏng hơn một ảo tưởng, cô đơn trên đường She's living in a world and it's on fire Cô ấy đang sống trong một thế giới và thế giới đó rực lửa Filled with catastrophe, but she knows she can fly away Đầy rẫy những thảm họa, nhưng cô ấy biết mình có thể vút bay Oh, she got both feet on the ground Ôi, cô ấy luôn vững vàng And she's burning it down Và cô ấy đang thiêu cháy tất cả Oh, she got her head in the clouds Ôi, tâm trí cô ấy mơ màng And she's not backing down Và cô ấy sẽ không lùi bước This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng She's walking on fire Cô ấy bước qua mọi gian lao This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng Looks like a girl, but she's a flame Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là một ngọn lửa So bright, she can burn your eyes Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người Better look the other way Nên tốt hơn là nhìn chỗ khác đi You can try but you'll never forget her name Các người có thể cố gắng nhưng sẽ không bao giờ quên tên cô ấy She's on top of the world Cô ấy đứng trên đỉnh cao của thành công Hottest of the hottest girls say Những cô gái nóng bỏng nhất nói rằng Oh, we got our feet on the ground Ôi, chúng ta luôn vững vàng And we're burning it down Và chúng ta thiêu cháy tất cả Oh, got our head in the clouds Ôi, tâm trí ta mơ màng And we're not coming down Và ta sẽ không hạ mình This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng She's walking on fire Cô ấy bước qua mọi gian lao This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng Everybody stares, as she goes by Mọi người đều liếc nhìn, khi cô ấy đi ngang 'Cause they can see the flame that's in her eyes Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô Watch her when she's lighting up the night Hãy xem cô ấy thắp sáng màn đêm Nobody knows that she's a lonely girl Chẳng ai biết rằng đó là một cô gái ấy cô đơn And it's a lonely world Và sống trong thế giới cô độc But she gon' let it burn, baby, burn, baby Nhưng cô ấy sẽ tỏa sáng, người ơi, tỏa sáng, người ơi This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng She's walking on fire Cô ấy bước qua mọi gian lao This girl is on fire Cô gái này đang tỏa sáng Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh She's just a girl and she's on fire Cố ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang tỏa sáng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Girl On Fire

Alicia Keys

Alicia Keys

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alicia Augello Cook (born January 25, 1981), known by her stage name Alicia Keys, is an American singer, songwriter, actress, record producer and philanthropist. Keys released her debut album with J Records, having had previous record deals first with Columbia and then Arista Records. Keys' debut album, Songs in A Minor, was a commercial success, selling over 12 million copies worldwide. She became the best-selling new artist and best-selling R&B artist of 2001.

Xem thêm
Bình luận