Yêu thích
Xem thêm
If you’re gone before I wake up Nếu em ra đi trước khi anh thức dậy Just promise that you’ll be okay, love Thì em yêu à, chỉ cần hứa rằng em sẽ ổn Too many times you left me better Đã rất nhiều lần em khiến anh tốt đẹp hơn We need to share this one together Chúng mình phải cùng nhau san sẻ điều này So, I will wait for you Cho nên anh sẽ đợi chờ em This love was made for two Tình yêu này là dành cho hai ta And I’ll hold on this time Lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi No, I won’t leave you behind Không, anh sẽ không bỏ em lại đâu I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em I promise darling that I won’t sleep Em yêu à, anh hứa sẽ không ngủ quên Until we reached the highest mountain peek Cho đến khi mình chạm được đỉnh núi cao nhất Thanks for the times that you were there for me Cảm ơn vì những lần em ở cạnh anh So let me payback all your charity Vậy hãy để anh gửi lại tất cả những gì em đã hi sinh So, I will wait for you Cho nên anh sẽ chờ đợi em This love was made for two Tình yêu này là dành cho hai ta And I’ll hold on this time Lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi No, I won’t leave you behind Không, anh sẽ không bỏ em lại đâu Girl, I’ve been so cruel Em ơi, anh đã quá tàn nhẫn I broke the golden rule Anh đã vi phạm quy tắc vàng So shame on me for leaving you this way Thật hổ thẹn khi rời xa em như vậy I’ve turned this once before Trước đây anh đã từng thay đổi I’ve left you wanting more Anh khiến em cứ phải mong mỏi quá nhiều And we both know the fools rush in Cả hai ta đều biết chuyện này đúng là nông cạn I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em And I’ll hold on this time Và lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi And I won’t leave you behind Anh không bỏ mặc em đâu I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em Wait for you Chờ đợi em I will wait for you Anh sẽ chờ đợi em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Will Wait

Nick Carter

Nick Carter

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Nickolas Gene "Nick" Carter (born January 28, 1980) is an American singer and actor. He is best known as a member of the pop group the Backstreet Boys. As of 2015 Carter has released three solo albums, Now Or Never, I'm Taking Off and All American during breaks between Backstreet Boys schedules, and a collaboration with Jordan Knight titled Nick & Knight. He has made occasional television appearances and starred in his own reality shows, House of Carters and I (Heart) Nick Carter. He gained fame in the mid 1990s and early 2000s as a teen idol. He is also the older and only brother of singer Aaron Carter.

Xem thêm
Bình luận