Yêu thích
Xem thêm
A long long time ago there was a volcano Ngày xửa ngày xưa có một chàng núi lửa Living all alone in the middle of the sea Sống cô đơn giữa đại dương He sat high above his bay watching all the couples play Chàng ngồi chơi vơi trên vịnh ngắm nhìn các cặp đôi chơi đùa And wishing that he had someone too Và thầm ước mình cũng có một người bên cạnh And from his lava came this song of hope that he sang Từ trong lòng dung nham của mình, chàng cất lên bài hát của mong ước đó Out loud everyday for years and years Mỗi ngày, năm này qua năm khác I have a dream I hope will come true Tôi có một ước mơ, tôi hy vọng sẽ trở thành sự thật That you're here with me and I'm here with you Rằng em ở đây bên tôi và tôi ở đây bên em I wish that the earth, sea, the sky up above-a Tôi ước rằng mặt đất, đại dương và bầu trời trên cao Will send me someone to lava Sẽ gửi cho tôi một người để yêu thương Years of singing all alone turned his lava into stone Hàng ngàn năm hát trong cô đơn khiến cho dung nham của chàng dần dần hóa đá Until he was on the brink of extinction Cho đến khi chàng đứng bên bờ vực tan biến But little did he know that living in the sea below Nhưng chàng không biết được rằng sâu thẳm trong lòng đại dương Another volcano was listening to his song Có một ngọn núi lửa khác đã nghe bài hát của chàng bấy lâu nay Everyday she heard his tune her lava grew and grew Mỗi ngày nàng nghe giọng hát của chàng, dung nham của nàng tuôn trào ngày càng mãnh liệt Because she believed his song was meant for her Bởi vì nàng tin bài hát của chàng là dành cho mình Now she was so ready to meet him above the sea Giờ thì nàng đã sẵn sàng gặp chàng ở trên mặt biển As he sang his song of hope for the last time Cũng là lúc chàng hát bài hát của mong ước lần cuối cùng I have a dream I hope will come true Tôi có một ước mơ, tôi hy vọng sẽ trở thành sự thật That you're here with me and I'm here with you Rằng em ở đây bên tôi và tôi ở đây bên em I wish that the earth, sea, the sky up above-a Tôi ước rằng mặt đất, đại dương và bầu trời trên cao Will send me someone to lava Sẽ gửi cho tôi một người để yêu thương Rising from the sea below stood a lovely volcano Nhô lên từ dưới lòng biển xuất hiện một ngọn núi lửa đáng yêu Looking all around but she could not see him Cô nhìn xung quanh nhưng cô không thấy chàng đâu He tried to sing to let her know that she was not there alone Chàng cố hát để cho cô biết rằng cô không ở đó một mình But with no lava his song was all gone Nhưng không có dung nham bài hát của chàng không thể cất lên được He filled the sea with his tears and watched his dreams disappear Nước mắt chàng tuôn rơi hòa cùng nước biển và nhìn giấc mơ của mình tan biến As she remembered what his song meant to her Nàng nhớ lại bài hát của chàng có ý nghĩa như thế nào với mình I have a dream I hope will come true Em có một ước mơ, em hy vọng sẽ trở thành sự thật That you're here with me and I'm here with you Rằng anh ở đây bên em và em ở đây bên anh I wish that the earth, sea, the sky up above-a Em ước rằng mặt đất, đại dương và bầu trời trên cao Will send me someone to lava Sẽ gửi cho em một người để yêu thương Oh they were so happy to finally meet above the sea Giờ họ thật hạnh phúc vì cuối cùng đã gặp nhau trên mặt biển All together now their lava grew and grew Giờ cùng bên nhau dung nham của họ tuôn trào ngày càng mãnh liệt No longer are they all alone with aloha as their new home Họ không bao giờ còn cô đơn nữa khi đã có ngôi nhà mới của nhau And when you visit them this is what they sing Và khi bạn đến thăm, họ sẽ hát cho bạn nghe I have a dream I hope will come true Tôi có một ước mơ, tôi hy vọng sẽ trở thành sự thật That you'll grow old with me and I'll grow old with you Rằng em sống cùng anh đến khi đầu bạc và em sống cùng anh đến khi răng long We thank the earth, sea, the sky we thank too Chúng tôi cảm ơn mặt đất, đại dương và cả bầu trời trên cao I lava you Anh yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lava

Kuana Torres Kahele

Kuana Torres Kahele

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Kuana Torres Kahele (born September 7, 1978) is an American musician, vocalist, songwriter, record producer, dancer, and educator from Hilo, Hawaii. Known primarily for his original acoustic compositions, Kahele arranges traditional Hawaiian music as well, performing and recording with instruments such as ukulele, guitar, ipu, and bass. The majority of his lyrics are written and performed in the Hawaiian language. After learning kane dancing and mele writing in his teens, in 1995 Kahele co-founded Na Palapalai, a Hawaiian music group that has released seven albums. Several have charted in the top five on the Billboard Top World Albums chart, and the group has won a large number of Nā Hōkū Hanohano Awards, including Group of the Year.

Xem thêm
Bình luận