Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You are my fire, the one desire Em là niềm đam mê, là người anh hằng khao khát Believe when I say I want it that way Hãy tin khi anh nói rằng anh muốn như thế But we are two worlds apart Nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau Can't reach to your heart when you say Anh không thể có được trái tim em khi em nói That I want it that way Rằng em muốn như thế đấy Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say I want it that way Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy Am I your fire Anh có phải là niềm đam mê của đời em không Your one desire. Yes I know it's too late Có phải là người em hằng ao ước không. Phải, anh biết mọi chuyện đã quá trễ But I want it that way Nhưng anh muốn như thế Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say, I want it that way Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy Now I can see that we're falling apart Giờ đây anh có thể thấy rằng tình ta đã tan vỡ rồi From the way that it used to be, yeah Từ cái cách mà chúng ta đã từng đối xử với nhau No matter the distance, I want you to know Cho dù khoảng cách chúng ta là bao nhiêu, anh vẫn muốn em biết That deep down inside of me... Rằng tận sâu thẳm trong thâm tâm anh... You are my fire, the one desire Em vẫn là niềm đam mê của đời anh, là người anh hằng khao khát You are, you are, you are Em là, em là, em là Don't wanna hear you say Anh không muốn nghe em nói Ain't nothin' but a heartache Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Ain't nothin' but a mistake Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm (Don't wanna hear you say) (Không muốn nghe em nói đâu) I never wanna hear you say Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng I want it that way Em muốn như thế đấy Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say Anh chẳng muốn nghe em nói đâu (Don't wanna hear you say it) (Chẳng muốn nghe em nói thế đâu) I want it that way Em muốn như thế đấy Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao Ain't nothin' but a heartache Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Ain't nothin' but a mistake Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say Anh chẳng muốn nghe em nói rằng I want it that way Em muốn như thế đấy Cause I want it that way Bởi vì anh muốn mọi chuyện như vậy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.