Yêu thích
Xem thêm
You are my fire, the one desire Em là niềm đam mê, là người anh hằng khao khát Believe when I say I want it that way Hãy tin khi anh nói rằng anh muốn như thế But we are two worlds apart Nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau Can't reach to your heart when you say Anh không thể có được trái tim em khi em nói That I want it that way Rằng em muốn như thế đấy Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say I want it that way Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy Am I your fire Anh có phải là niềm đam mê của đời em không Your one desire. Yes I know it's too late Có phải là người em hằng ao ước không. Phải, anh biết mọi chuyện đã quá trễ But I want it that way Nhưng anh muốn như thế Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say, I want it that way Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy Now I can see that we're falling apart Giờ đây anh có thể thấy rằng tình ta đã tan vỡ rồi From the way that it used to be, yeah Từ cái cách mà chúng ta đã từng đối xử với nhau No matter the distance, I want you to know Cho dù khoảng cách chúng ta là bao nhiêu, anh vẫn muốn em biết That deep down inside of me... Rằng tận sâu thẳm trong thâm tâm anh... You are my fire, the one desire Em vẫn là niềm đam mê của đời anh, là người anh hằng khao khát You are, you are, you are Em là, em là, em là Don't wanna hear you say Anh không muốn nghe em nói Ain't nothin' but a heartache Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Ain't nothin' but a mistake Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm (Don't wanna hear you say) (Không muốn nghe em nói đâu) I never wanna hear you say Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng I want it that way Em muốn như thế đấy Tell me why ain't nothin' but a heartache Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Tell me why ain't nothin' but a mistake Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say Anh chẳng muốn nghe em nói đâu (Don't wanna hear you say it) (Chẳng muốn nghe em nói thế đâu) I want it that way Em muốn như thế đấy Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao Ain't nothin' but a heartache Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ Ain't nothin' but a mistake Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm Tell me why Hãy nói anh nghe vì sao I never wanna hear you say Anh chẳng muốn nghe em nói rằng I want it that way Em muốn như thế đấy Cause I want it that way Bởi vì anh muốn mọi chuyện như vậy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Want It That Way

Backstreet Boys

Backstreet Boys

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Backstreet Boys (often abbreviated as BSB) are an American vocal group, formed in Orlando, Florida in 1993. The group consists of A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson, and Brian Littrell.

The group rose to fame with their debut international album, Backstreet Boys (1996). In the following year they released their second international album Backstreet's Back (1997), and their U.S. debut album which continued the group's success worldwide. They rose to superstardom with their third studio album Millennium (1999) and its follow-up album, Black & Blue (2000).

After a two-year hiatus, they regrouped and released a comeback album Never Gone (2005). After the conclusion of the Never Gone Tour in 2006, Richardson left the group to pursue other interests. The group then released two albums as a quartet: Unbreakable (2007) and This Is Us (2009).

In 2012, the group announced that Richardson had rejoined them permanently. In the following year they celebrated their 20th anniversary and released their first independent album, In a World Like This (2013). The group also released their first documentary movie, titled Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of in January 2015.

The Backstreet Boys have sold over 130 million records worldwide,[6] making them the best-selling boy band in history,and one of the world's best-selling music artists. They are the first group since Sade to have their first nine albums reach the top 10 on the Billboard 200, and the only boy band to do so. They also received a star on the Hollywood Walk of Fame on April 22, 2013.

Xem thêm
Bình luận