Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hmm, yeah, yeah Hmm, yeah, yeah Baby, please try to forgive me Em yêu, xin hãy tha thứ cho anh Stay here don't put out the glow Hãy ở đây bên anh và đừng dập tắt ánh sáng rực rỡ kia Hold me now don't bother Hãy ôm lấy anh và đừng bận tâm If every minute it makes me weaker Nếu mỗi phút giây khiến anh trở nên mềm yếu You can save me from the man that I've become Thì chỉ em mới giúp anh thoát khỏi con người mà anh đang dần trở thành Oh yeah Oh yeah Lookin' back on the things I've done Khi nhìn lại những gì anh đã làm I was tryin' to be someone Anh đã cố gắng để trở thành một ai đó I played my part, kept you in the dark Anh đã diễn trọn vai diễn của mình và không cho em biết Now let me show you the shape of my heart Giờ đây hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em Sadness is beautiful loneliness that's tragical Nỗi buồn đôi khi thật đẹp nhưng sự cô đơn thì thực sự là một bi kịch So help me I can't win this war Vì vậy hãy giúp anh, anh không thể chiến thắng trong cuộc chiến này Oh no Oh không Touch me now don't bother Hãy chạm lấy anh và đừng bận tâm If every second it makes me weaker Nếu mỗi phút giây khiến anh trở nên mềm yếu You can save me from the man I've become Thì chỉ em mới giúp anh thoát khỏi con người mà anh đang dần trở thành Lookin' back on the things I've done Khi nhìn lại những gì anh đã làm I was tryin' to be someone Anh đã cố gắng để trở thành một ai đó I played my part, kept you in the dark Anh đã diễn trọn vai diễn của mình và không cho em biết Now let me show you the shape of my heart Giờ đây hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em I'm here with my confession Anh đang ở đây với những lời thú nhận của mình Got nothing to hide no more Chẳng còn gì để giấu giếm thêm nữa I don't know where to start Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu But to show you the shape of my heart Nhưng hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em I'm lookin' back on things I've done Khi nhìn lại những gì anh đã làm I never wanna play the same old part Anh không bao giờ muốn diễn lại vở kịch đó nữa I'll keep you in the dark Anh sẽ không cho em biết Now let me show you the shape of my heart Giờ đây hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em Lookin' back on the things I've done Khi nhìn lại những gì anh đã làm I was tryin' to be someone Anh đã cố gắng để trở thành một ai đó I played my part, kept you in the dark Anh đã diễn trọn vai diễn của mình và không cho em biết Now let me show you the shape of my heart Giờ đây hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em Lookin' back on the things I've done Khi nhìn lại những gì anh đã làm I was tryin' to be someone Anh đã cố gắng để trở thành một ai đó I played my part, kept you in the dark Anh đã diễn trọn vai diễn của mình và không cho em biết Now let me show you the shape of my heart Giờ đây hãy để anh cho em thấy tình yêu anh dành cho em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.