Malibu

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Malibu. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

MILEY CYRUS

I never came to the beach or stood by the ocean
Em chưa từng đến bờ biển hay đứng cạnh đại dương
I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand
Em chưa từng ngồi dưới ánh nắng với đôi chân vùi trong cát
But you brought me here and I'm happy that you did
Nhưng rồi anh đưa em đến đây, và em hạnh phúc vì anh đã làm vậy
'Cause now I'm as free as birds catching the wind
Bởi giờ em như cánh chim tự do đón gió
I always thought I would sink, so I never swam
Em đã luôn nghĩ mình sẽ chìm nên chưa bao giờ bơi
I never went boatin', don't get how they are floatin'
Em chưa từng đi chơi thuyền và cũng chẳng hiểu sao chúng nổi được
And sometimes I get so scared of what I can't understand
Và đôi khi em quá sợ hãi những điều em không thể hiểu được
But here I am
Nhưng giờ em ở đây
Next to you
Cạnh bên anh
The sky's more blue
Bầu trời như xanh hơn
In Malibu
Ở Malibu
Next to you
Cạnh bên anh
In Malibu
Ở Malibu
Next to you, baby
Cạnh bên anh
We watched the sun go down as we were walking
Ta cùng ngắm hoàng hôn khi đi dạo
I'd spend the rest of my life just standing here talking
Em có thể dành cả phần đời còn lại để đứng đây nói chuyện cùng anh
You would explain the current as I just smile
Anh sẽ giải thích em nghe về dòng hải lưu, và em chỉ biết cười
Hoping that you'll stay the same and nothing will change
Hy vọng rằng anh sẽ mãi như thế này và không có gì thay đổi
And it'll be us just for a while
Và sẽ chỉ còn lại hai ta dù là trong thoáng chốc
Do they even exist?
Chuyện mình liệu có thật?
That's when I make the wish
Đó chính là khi em ước gì
To swim away with the fish
Được cùng đàn cá bơi thật xa
Is it supposed to be this hot all summer long?
Cả mùa hè dài cứ phải nóng suốt như thế này sao?
I never would've believed you
Em sẽ chẳng bao giờ tin anh
If three years ago you told me
Nếu ba năm trước anh nói với em rằng
I'd be here writing this song
Em sẽ ở đây và viết ca khúc này
But here I am
Nhưng giờ em ở đây
Next to you
Cạnh bên anh
The sky's so blue
Bầu trời như xanh hơn
In Malibu
Ở Malibu
Next to you
Cạnh bên anh
In Malibu
Ở Malibu
Next to you
Cạnh bên anh
Ahhhhhhhh
Ahhhhhhhh
Next to you
Cạnh bên anh
The sky's so blue
Bầu trời như xanh hơn
In Malibu
Ở Malibu
Next to you
Cạnh bên anh
We are just like the waves that flow back and forth
Đôi ta như từng đợt sóng, cứ xô bờ rồi lại trôi xa
Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me
Đôi khi em thấy mình như sắp đuối sức và anh luôn ở bên để cứu lấy em
And I wanna thank you with all of my heart
Và em muốn cảm ơn anh bằng cả trái tim mình
It's a brand new start
Đây là một khởi đầu mới
A dream come true
Một giấc mơ thành sự thật
In Malibu
Ở Malibu