Yêu thích
Xem thêm
I never came to the beach or stood by the ocean Em chưa từng đến bờ biển hay đứng cạnh đại dương I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand Em chưa từng ngồi dưới ánh nắng với đôi chân vùi trong cát But you brought me here and I'm happy that you did Nhưng rồi anh đưa em đến đây, và em hạnh phúc vì anh đã làm vậy 'Cause now I'm as free as birds catching the wind Bởi giờ em như cánh chim tự do đón gió I always thought I would sink, so I never swam Em đã luôn nghĩ mình sẽ chìm nên chưa bao giờ bơi I never went boatin', don't get how they are floatin' Em chưa từng đi chơi thuyền và cũng chẳng hiểu sao chúng nổi được And sometimes I get so scared of what I can't understand Và đôi khi em quá sợ hãi những điều em không thể hiểu được But here I am Nhưng giờ em ở đây Next to you Cạnh bên anh The sky's more blue Bầu trời như xanh hơn In Malibu Ở Malibu Next to you Cạnh bên anh In Malibu Ở Malibu Next to you, baby Cạnh bên anh We watched the sun go down as we were walking Ta cùng ngắm hoàng hôn khi đi dạo I'd spend the rest of my life just standing here talking Em có thể dành cả phần đời còn lại để đứng đây nói chuyện cùng anh You would explain the current as I just smile Anh sẽ giải thích em nghe về dòng hải lưu, và em chỉ biết cười Hoping that you'll stay the same and nothing will change Hy vọng rằng anh sẽ mãi như thế này và không có gì thay đổi And it'll be us just for a while Và sẽ chỉ còn lại hai ta dù là trong thoáng chốc Do they even exist? Chuyện mình liệu có thật? That's when I make the wish Đó chính là khi em ước gì To swim away with the fish Được cùng đàn cá bơi thật xa Is it supposed to be this hot all summer long? Cả mùa hè dài cứ phải nóng suốt như thế này sao? I never would've believed you Em sẽ chẳng bao giờ tin anh If three years ago you told me Nếu ba năm trước anh nói với em rằng I'd be here writing this song Em sẽ ở đây và viết ca khúc này But here I am Nhưng giờ em ở đây Next to you Cạnh bên anh The sky's so blue Bầu trời như xanh hơn In Malibu Ở Malibu Next to you Cạnh bên anh In Malibu Ở Malibu Next to you Cạnh bên anh Ahhhhhhhh Ahhhhhhhh Next to you Cạnh bên anh The sky's so blue Bầu trời như xanh hơn In Malibu Ở Malibu Next to you Cạnh bên anh We are just like the waves that flow back and forth Đôi ta như từng đợt sóng, cứ xô bờ rồi lại trôi xa Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me Đôi khi em thấy mình như sắp đuối sức và anh luôn ở bên để cứu lấy em And I wanna thank you with all of my heart Và em muốn cảm ơn anh bằng cả trái tim mình It's a brand new start Đây là một khởi đầu mới A dream come true Một giấc mơ thành sự thật In Malibu Ở Malibu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.