BACKSTREET BOYS

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Inconsolable

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Inconsolable. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I close the door
Anh đóng cánh cửa
Like so many times, so many times before
Như nhiều lần, nhiều lần như thế trước đây
Filmed like a scene on the cutting room floor
Tua đi tua lại như một cảnh trên sàn phòng biên tập phim
I'm wanna let you walk away tonight
Anh muốn để em rời xa đêm nay
Without a word
không một lời từ biệt
I try to sleep, yeah
Anh cố chợp mắt, yeah
But the clock is stuck on thoughts of you and me
Nhưng thời gian trôi qua vẫn cứ vướng vào những suy nghĩ về em và anh
A thousand more regrets unraveling, ohh
Gấp ngàn lần hơn những hối tiếc chưa gỡ rối
If you were here right now, I swear,
OOoh, nếu em ở đây ngay lúc này, anh thề
I'd tell you this
Anh muốn nói với em điều này
Baby I don't want to waste another day
Em yêu, anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa
Keeping it inside it's killing me
Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng
Cause all I ever wanted comes right down to you, to you
Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em
I wish I could find the words to say
Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói
Baby I'ma tell you every time you leave
Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi
I'm inconsolable
Anh day dứt khôn nguôi
I climb the walls
Anh trèo lên những bức tường, yeah
I can see the edge but I can't take the fall, no
Anh có thể thấy vực sâu nhưng anh không thể nhảy xuống, không
I've memorized the number
Anh hồi tưởng những con số
So why can't I make the call
Thế nhưng sao anh không thể gọi cho em?
Maybe 'cause I know you'll always be with me
Có lẽ vì anh biết em sẽ luôn bên cạnh anh
In the possibilities
Khả năng luôn là thế
Baby I don't want to waste another day
Em yêu, anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa
Keeping it inside it's killing me
Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng
Cause all I ever wanted comes right down to you, to you
Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em
I wish I could find the words to say
Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói
Baby I'ma tell you every time you leave
Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi
I'm inconsolable
Anh day dứt khôn nguôi
I don't wanna be like this
Anh không muốn như thế này
I just wanna let you know
Anh chỉ muốn để em biết
That everything I hold in
Rằng mọi thứ anh nắm giữ
Is everything I can't let go
Là mọi thứ anh không thể vụt mất
I can't let go
Không thể vụt mất
'Cause Baby
Bởi vì người yêu hỡi
I don't want to waste another day
anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa
Keeping it inside it's killing me
Cố giữ sâu bên trong, thật sự đau đớn cõi lòng
Cause all I ever wanted comes right down to you, to you
Vì tất cả những gì anh muốn đều đến từ nơi em, nơi em
I wish I could find the words to say
Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói
Baby I'ma tell you every time you leave
Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi
I'm inconsolable
Anh day dứt khôn nguôi
Don't you know it baby
Em biết chăng? Người yêu hỡi
I don't wanna waste another day
Anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa
I wish I could find the words to say
Anh ước rằng mình có thể tìm được lời để nói
Baby I'ma tell you every time you leave
Em yêu, anh sẽ nói với em, mỗi khi em ra đi
I'm inconsolable
Anh day dứt khôn nguôi

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA BACKSTREET BOYS

The Backstreet Boys (often abbreviated as BSB) are an American vocal group, formed in Orlando, Florida in 1993. The group consists of A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson, and Brian Littrell.

The group rose to fame with their debut international album, Backstreet Boys (1996). In the following year they released their second international album Backstreet's Back (1997), and their U.S. debut album which continued the group's success worldwide. They rose to superstardom with their third studio album Millennium (1999) and its follow-up album, Black & Blue (2000).

After a two-year hiatus, they regrouped and released a comeback album Never Gone (2005). After the conclusion of the Never Gone Tour in 2006, Richardson left the group to pursue other interests. The group then released two albums as a quartet: Unbreakable (2007) and This Is Us (2009).

In 2012, the group announced that Richardson had rejoined them permanently. In the following year they celebrated their 20th anniversary and released their first independent album, In a World Like This (2013). The group also released their first documentary movie, titled Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of in January 2015.

The Backstreet Boys have sold over 130 million records worldwide,[6] making them the best-selling boy band in history,and one of the world's best-selling music artists. They are the first group since Sade to have their first nine albums reach the top 10 on the Billboard 200, and the only boy band to do so. They also received a star on the Hollywood Walk of Fame on April 22, 2013.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 1993-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 0