Yêu thích
Xem thêm
They say around the way you've asked for me Người ta vẫn nói về cái cách mà em muốn nói chuyện với anh There's even talk about you wantin' me Thậm chí họ còn nói về chuyện em muốn có anh I must admit that's what I wanna hear Anh phải thừa nhận rằng đó là những gì anh muốn nghe But that's just talk until you take me there, oh Nhưng đó chỉ là những lời nói cho đến khi em làm anh đau đớn If it's true don't leave me all alone out here Nếu điều đó là thật thì đừng bỏ anh trong cô đơn nơi đây Wonderin' if you're ever gonna take me there Tự hỏi rằng liệu em sẽ làm anh đớn đau Tell me what you're feelin' cuz I need to know Hãy nói anh biết cảm nhận của lòng em vì anh muốn biết những điều đó là gì Girl you gotta let me know which way to go Em à, em phải cho anh biết con đường nào để đi Cuz I need to know Vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết My every thought is of this bein' true Mỗi suy nghĩ của anh về chuyện này dần trở thành thực It's gettin' harder not to think of you Càng thật khó biết bao để không nghĩ về em Girl I'm exactly where I wanna be Em yêu, anh biết chắc nơi mình muốn thuộc về The only things I need you here with me, oh Điều duy nhất anh cần là có em bên cạnh anh If it's true don't leave me all alone out here Nếu điều đó là thật thì đừng bỏ anh trong cô đơn nơi đây Wonderin' if you're ever gonna take me there Tự hỏi rằng liệu em sẽ làm anh đớn đau Tell me what you're feelin' cuz I need to know Hãy nói anh biết cảm nhận của lòng em vì anh muốn biết những điều đó là gì Girl you gotta let me know which way to go Em à, em phải cho anh biết con đường nào để đi Cuz I need to know Vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết If it's true don't leave me all alone out here Nếu điều đó là thật thì đừng bỏ anh trong cô đơn nơi đây Wonderin' if you're ever gonna take me there Tự hỏi rằng liệu em sẽ làm anh đớn đau Tell me what you're feelin' cuz I need to know Hãy nói anh biết cảm nhận của lòng em vì anh muốn biết những điều đó là gì Girl you gotta let me know which way to go Em à, em phải cho anh biết con đường nào để đi Cuz I need to know Vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết If it's true don't leave me all alone out here Nếu điều đó là thật thì đừng bỏ anh trong cô đơn nơi đây Wonderin' if you're ever gonna take me there Tự hỏi rằng liệu em sẽ làm anh đớn đau Tell me what you're feelin' cuz I need to know Hãy nói anh biết cảm nhận của lòng em vì anh muốn biết những điều đó là gì Girl you gotta let me know which way to go Em à, em phải cho anh biết con đường nào để đi Cuz I need to know Vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết I need to know Anh cần phải biết Tell me baby girl cuz I need to know Hãy nói với anh em yêu à vì anh cần phải biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Need To Know

Marc Anthony

Marc Anthony

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Marco Antonio Muñiz (born September 16, 1968), known professionally as Marc Anthony, is an American singer, songwriter, actor, record producer and television producer. Anthony is also the top selling tropical salsa artist of all time. The two-time Grammy Award and five-time Latin Grammy Award winner has sold more than 12 million albums worldwide. He is best known for his Latin salsa numbers and ballads. Anthony has won numerous awards and his achievements have been honored through various recognitions. He was the recipient of the 2009 Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) Chair's Award. He also received the "2009 CHCI Chair's Lifetime Achievement Award" on September 16, 2009. He holds the Guinness World Record for best-selling tropical/salsa artist and the most number-one albums on the Billboard Tropical Albums year-end charts.

Xem thêm
Bình luận