Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I look at you, you look at me Em lén nhìn anh và anh nhìn về phía em I look away, so you can't see Em quay mặt đi và anh sẽ không biết được I'm dreamin' of you Em đang mơ tưởng đến anh And you don't even know, you don't even know Và anh cũng không biết đâu That I'm falling madly in love with you, with you Em yêu anh say đắm mất rồi And I wish that you were going crazy for me too Và em ước rằng anh cũng phát điên lên vì em And I sit alone in the darkest night Em ngồi một mình trong đêm tối My heart is pounding and I wonder why Trái tim đang đập loạn nhịp và em tự hỏi tại sao Why am I invisible Tại sao em như vô hình với anh Why can't you see Tại sao anh không thấy được tình cảm của em I'm in love with you Em đã yêu anh mất rồi Are you in love with me? Còn anh có yêu em không? You show some signs, but I'm not sure Anh cho em thấy những dấu hiệu, nhưng em cũng không chắc nữa It's a secret love, and you're the cure Một tình yêu thầm kín và anh như một liều thuốc I just need to know Em chỉ muốn biết What you think about me, about me Anh nghĩ về em như thế nào Cause I'm falling madly in love with you, with you Bởi vì em yêu anh say đắm mất rồi And I wish that you were going crazy for me too Và em ước rằng anh cũng phát điên lên vì em And I sit alone in the darkest night Em ngồi một mình trong đêm tối My heart is pounding and I wonder why Trái tim đang đập loạn nhịp và em tự hỏi tại sao Why am I invisible Tại sao em như vô hình với anh Why can't you see Tại sao anh không thấy được tình cảm của em I'm in love with you Em đã yêu anh mất rồi Are you in love with me? Còn anh có yêu em không? And don't you think that maybe you and me Và anh có nghĩ rằng anh và em Could be a possibility Có thể thành một đôi không I just wish that, baby, you could see, you could see Anh yêu, em chỉ mong anh có thể hiểu được lòng em That I'm falling madly in love with you, with you Em yêu anh say đắm mất rồi And I wish that you were going crazy for me too Và em ước rằng anh cũng phát điên lên vì em And I sit alone in the darkest night Em ngồi một mình trong đêm tối My heart is pounding and I wonder why Trái tim đang đập loạn nhịp và em tự hỏi tại sao Why am I invisible Tại sao em như vô hình với anh Why can't you see Tại sao anh không thấy được tình cảm của em I'm in love with you Em đã yêu anh mất rồi Are you in love with me? Còn anh có yêu em không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.