Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It's a little blurry how the whole thing started Cái cách mà mọi chuyện bắt đầu thật mờ mịt I don't even really know what you intended Em thậm chí không biết điều gì mà anh dự định Thought that you were cute and you could make me jealous Nghĩ rằng anh quá dễ thương và anh khiến em ghen tỵ Poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào Next thing that I know I'm in a hotel with you Điều kế tiếp mà em biết là em ở trong khách sạn với anh You were talking deep like it was mad love to you Anh nói những điều sâu sắc như thể nó là tình yêu điên cuồng em trao anh You wanted my heart but I just liked your tattoos Anh muốn trái tim em nhưng em chỉ thích hình xăm của anh thôi Poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào And now I don't understand it Và giờ em không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And I know I shouldn't say it Và em biết em không nên nói thế But my heart don't understand Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu nó Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí I always hear, always hear them talking Em luôn nghe, luôn nghe những điều họ nói Talking 'bout a girl, 'bout a girl with my name Nói về cô gái với tên em Saying that I hurt you but I still don't get it Nói rằng em làm tổn thương anh nhưng em không hề làm điều đó You didn't love me, no, not really Anh không hề yêu em, không, không hề Wait, I could have really liked you Đợi đã, Nhưng em có thế đã từng thích anh I'll bet, I'll bet that's why I keep on thinking 'bout you Em cá rằng đó là lý do em luôn nghĩ về anh It's a shame (shame), you said I was good Nó thật đáng xấu hổ, anh nói rằng em quá tốt So I poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào And now I don't understand it Và giờ em không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And I know I shouldn't say it Và em biết em không nên nói thế But my heart don't understand Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó You got yourself in a dangerous zone Anh đặt bản thân vào nơi nguy hiểm Cause we both have the fear, fear of being alone Bởi cả hai ta đều sợ, sợ cô đơn And I still don't understand it Và em vẫn không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And my heart don't understand it, understand it, understand it Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.