Yêu thích
Xem thêm
It's a little blurry how the whole thing started Cái cách mà mọi chuyện bắt đầu thật mờ mịt I don't even really know what you intended Em thậm chí không biết điều gì mà anh dự định Thought that you were cute and you could make me jealous Nghĩ rằng anh quá dễ thương và anh khiến em ghen tỵ Poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào Next thing that I know I'm in a hotel with you Điều kế tiếp mà em biết là em ở trong khách sạn với anh You were talking deep like it was mad love to you Anh nói những điều sâu sắc như thể nó là tình yêu điên cuồng em trao anh You wanted my heart but I just liked your tattoos Anh muốn trái tim em nhưng em chỉ thích hình xăm của anh thôi Poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào And now I don't understand it Và giờ em không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And I know I shouldn't say it Và em biết em không nên nói thế But my heart don't understand Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu nó Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí I always hear, always hear them talking Em luôn nghe, luôn nghe những điều họ nói Talking 'bout a girl, 'bout a girl with my name Nói về cô gái với tên em Saying that I hurt you but I still don't get it Nói rằng em làm tổn thương anh nhưng em không hề làm điều đó You didn't love me, no, not really Anh không hề yêu em, không, không hề Wait, I could have really liked you Đợi đã, Nhưng em có thế đã từng thích anh I'll bet, I'll bet that's why I keep on thinking 'bout you Em cá rằng đó là lý do em luôn nghĩ về anh It's a shame (shame), you said I was good Nó thật đáng xấu hổ, anh nói rằng em quá tốt So I poured it down, so I poured it down Hãy uống cạn đi nào And now I don't understand it Và giờ em không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And I know I shouldn't say it Và em biết em không nên nói thế But my heart don't understand Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind Tại sao em có anh trong tâm trí Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó You got yourself in a dangerous zone Anh đặt bản thân vào nơi nguy hiểm Cause we both have the fear, fear of being alone Bởi cả hai ta đều sợ, sợ cô đơn And I still don't understand it Và em vẫn không thể hiểu You don't mess with love, you mess with the truth Anh không hề đùa giỡn với tình yêu, mà với sự thật And my heart don't understand it, understand it, understand it Nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó Why I got you on my mind, but my heart don't understand Tại sao em có anh trong tâm trí, nhưng trái tim em không thể hiểu Why I got you on my mind, you think you know somebody Tại sao em có anh trong tâm trí, anh nghĩ anh biết ai đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

On My Mind

Ellie Goulding

Ellie Goulding

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Elena Jane "Ellie" Goulding (/ˈɡoʊldɪŋ/ gohl-ding; born 30 December 1986) is an English singer, songwriter and multi-instrumentalist. Her career began when she met record producers Starsmith and Frankmusik, and she was later spotted by Jamie Lillywhite, who later became her manager and A&R. After signing to Polydor Records in July 2009, Goulding released her debut extended play, An Introduction to Ellie Goulding, later that year.

In 2010, she became the second artist to top the BBC's annual Sound of... poll and win the Critics' Choice Award at the Brit Awards in the same year. She released her debut studio album, Lights, in 2010; it debuted at number one on the UK Albums Chart and has sold over 850,000 copies in the UK. Her cover of Elton John's "Your Song" reached number two in the UK in December 2010 and on 29 April 2011 she performed the song at the wedding reception of Prince William and Catherine Middleton at Buckingham Palace. The album's title track, "Lights", was released in the US in March 2011, and peaked at number two on the US Billboard Hot 100.

Goulding's second studio album, Halcyon, was released in October 2012. "Anything Could Happen" preceded the album as the lead single. Halcyon debuted at number two on the UK Albums Chart and after 65 weeks reached number one. Halcyon debuted at number nine on the US Billboard 200. Halcyon Days, a repackaged edition of Halcyon, was released on 23 August 2013; it included new singles including "Burn", which became her first UK number-one single. At the 2014 Brit Awards she received the award for British Female Solo Artist. Goulding released her third studio album, titled Delirium, on 6 November 2015, with "On My Mind" as the album's lead single. In December 2015, she received her first Grammy Award nomination for Best Pop Solo Performance for her single "Love Me like You Do".

Xem thêm
Bình luận