Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I close my eyes only for a moment, and the moment's gone Tôi nhắm mắt lại chỉ một chốc, và khoảnh khắc ấy vụt mất All my dreams pass before my eyes, a curiosity Tất cả giấc mơ của tôi vụt qua trước mắt, một cảnh tượng lạ lùng Dust in the wind, all they are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả họ cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Same old song, just a drop of water in an endless sea Vẫn bài hát cũ, chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông All we do crumbles to the ground, though we refuse to see Tất cả những gì chúng ta làm đều trở về với cát bụi, dù chúng ta từ chối thừa nhận Dust in the wind, all we are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Now, don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky Bây giờ, đừng cố bám víu, không gì tồn tại mãi mãi ngoại trừ mặt đất và bầu trời It slips away, and all your money won't another minute buy Chúng trôi tuột đi, và tất cả tiền của bạn cũng sẽ không mua được dù chỉ một phút Dust in the wind, all we are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Dust in the wind, everything is dust in the wind Bụi trong gió, mọi thứ chỉ là cát bụi trong gió mà thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.