Yêu thích
Xem thêm
I close my eyes only for a moment, and the moment's gone Tôi nhắm mắt lại chỉ một chốc, và khoảnh khắc ấy vụt mất All my dreams pass before my eyes, a curiosity Tất cả giấc mơ của tôi vụt qua trước mắt, một cảnh tượng lạ lùng Dust in the wind, all they are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả họ cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Same old song, just a drop of water in an endless sea Vẫn bài hát cũ, chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông All we do crumbles to the ground, though we refuse to see Tất cả những gì chúng ta làm đều trở về với cát bụi, dù chúng ta từ chối thừa nhận Dust in the wind, all we are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Now, don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky Bây giờ, đừng cố bám víu, không gì tồn tại mãi mãi ngoại trừ mặt đất và bầu trời It slips away, and all your money won't another minute buy Chúng trôi tuột đi, và tất cả tiền của bạn cũng sẽ không mua được dù chỉ một phút Dust in the wind, all we are is dust in the wind Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ là cát bụi trong gió mà thôi Dust in the wind, everything is dust in the wind Bụi trong gió, mọi thứ chỉ là cát bụi trong gió mà thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dust In The Wind

Kansas

Kansas

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Kansas is an American rock band that became popular in the 1970s initially on album-oriented rock charts and later with hit singles such as "Carry On Wayward Son" and "Dust in the Wind". The band has produced eight gold albums, three multi-platinum albums (Leftoverture, Point of Know Return, The Best of Kansas), one platinum live album (Two for the Show) and a million-selling single, "Dust in the Wind". Kansas appeared on the Billboard charts for over 200 weeks throughout the 1970s and 1980s and played to sold-out arenas and stadiums throughout North America, Europe and Japan. "Carry On Wayward Son" was the second-most-played track on US classic rock radio in 1995 and No. 1 in 1997.

Xem thêm
Bình luận