Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
How do you do Rất hân hạnh được làm quen You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Come and take me by the hand Hãy đến đây và bắt lấy tay tôi 'Cause I wanna be your friend Vì tôi muốn trở thành bạn của bạn How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Say how do you do you do Hãy nói rất hân hạnh được làm quen How do you do you do Rất hân hạnh được làm quen When I'm going on a summer holiday Khi tôi đi tận hưởng một kì nghỉ hè And my plane leaves to a place so far away Và chiếc máy bay của tôi đi đến một nơi rất xa I'm so happy 'cause it's time to celebrate Tôi rất đỗi hạnh phúc vì đã đến lúc tổ chức tiệc mừng Oh I feel like I could dance Ôi tôi cảm thấy như mình có thể nhảy múa Different people all around the globe don't know Những con người khác nhau trên khắp quả địa cầu này không biết What to say when there's a stranger I will show Phải nói gì khi gặp một người lạ, tôi sẽ chỉ cho họ biết là That there is a way you can communicate Có một cách mà mọi người có thể giao tiếp Everybody understands Mọi người có thể hiểu được nhau How do you do Rất hân hạnh được làm quen You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Come and take me by the hand Hãy đến đây và bắt lấy tay tôi 'Cause I wanna be your friend Vì tôi muốn trở thành bạn của bạn How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Say how do you do you do you do Hãy nói rất hân hạnh được làm quen How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Come and take me by the hand Hãy đến đây và bắt lấy tay tôi 'Cause I wanna be your friend Vì tôi muốn trở thành bạn của bạn How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Say how do you do you do Hãy nói rất hân hạnh được làm quen How do you do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn It's so easy when you want to make a friend Thật dễ dàng khi bạn muốn kết bạn với một ai đó When the sun is shining in a distant land Khi mặt trời chiếu sáng ở một vùng đất xa xôi There's a certain feeling that surrounds your mind Có một cảm giác nào đó bủa vây tâm trí bạn And you feel like you can dance Và bạn cảm thấy như bạn có thể nhảy múa When you're going to the south of Africa Khi bạn đến Nam Phi To America or to Australia Tới mỹ hay Úc You'll see people of all colors and all kinds Bạn sẽ thấy nhiều người với đủ màu da và tính cách Everybody understands Mọi người có thể hiểu được nhau How do you do Rất hân hạnh được làm quen You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Come and take me by the hand Hãy đến đây và bắt lấy tay tôi 'Cause I wanna be your friend Vì tôi muốn trở thành bạn của bạn How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Say how do you do you do you do Hãy nói rất hân hạnh được làm quen How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Come and take me by the hand Hãy đến đây và bắt lấy tay tôi 'Cause I wanna be your friend Vì tôi muốn trở thành bạn của bạn How do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn You like me and I like you Bạn thích tôi và tôi cũng thích bạn Say how do you do you do Hãy nói rất hân hạnh được làm quen How do you do you do Rất hân hạnh được làm quen với bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.