Yêu thích
Xem thêm
Waking up I see that everything is ok Tỉnh giấc, tôi thấy rằng mọi thứ đều tốt lành The first time in my life and now it's so great Lần đầu tiên trong đời tôi và nay thấy thật tuyệt Slowing down I look around and I am so amazed Chầm chậm, tôi nhìn quanh và tôi rất ngạc nhiên I think about the little things that make life great Tôi nghĩ về những điều nhỏ bé hóa cuộc đời thành tuyệt vời I wouldn't change a thing about it Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì This is the best feeling Đây là cảm giác tuyệt vời nhất This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé I found a place so safe, not a single tear Tôi đã tìm thấy một nơi an toàn, không có đến một giọt nước mắt The first time in my life and now it's so clear Lần đầu tiên trong đời tôi và nay thật rõ rệt Feel calm I belong, I'm so happy here Cảm giác yên bình, tôi thật hạnh phúc khi ở đây It's so strong and now I let myself be sincere Cảm giác thật mãnh liệt và giờ đây tôi để mình sống chân thật I wouldn't change a thing about it Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì This is the best feeling Đây là cảm giác tuyệt vời nhất This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé It's the state of bliss you think you're dreaming Đó là trạng thái hân hoan, bạn cứ ngỡ rằng mình đang mơ It's the happiness inside that you're feeling Đó là niềm hạnh phúc bên trong mà bạn đang cảm nhận It's so beautiful it makes you wanna cry Ôi thật đẹp, khiến bạn muốn bật khóc It's the state of bliss you think you're dreaming Đó là trạng thái hân hoan, bạn cứ ngỡ rằng mình đang mơ It's the happiness inside that you're feeling Đó là niềm hạnh phúc bên trong mà bạn đang cảm nhận It's so beautiful it makes you wanna cry Ôi thật đẹp, khiến bạn muốn bật khóc This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Innocence

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Avril Ramona Lavigne (/ˈævrɪl ləˈviːn/; French pronunciation: ​[avʁil laviɲ]; born 27 September 1984) is a Canadian singer-songwriter and actress. She was born in Belleville, Ontario, and spent most of her youth in the town of Greater Napanee. By the age of 15, she had appeared on stage with Shania Twain; by 16, she had signed a two-album recording contract with Arista Records worth more than $2 million. In 2002, when she was 17 years old, Lavigne entered the music industry with her debut album, Let Go, becoming one of the most popular pop punk artists, a reason she earned her reputation of a "skater punk" persona and "pop punk princess". Since her professional debut, she has sold more than 30 million albums and over 50 million singles worldwide.

Let Go made Lavigne the youngest female soloist to reach number 1 in the UK. As of 2013, it has sold nearly 7 million copies in the United States and over 16 million copies worldwide. Her breakthrough single, "Complicated", peaked at number 1 in many countries around the world, as did the album Let Go. Her second studio album, Under My Skin, was released in May 2004 and was her first album to peak at number 1 on the US Billboard 200, eventually selling more than 10 million copies worldwide. The Best Damn Thing, Lavigne's third album, was released in April 2007, becoming her third number 1 album in the UK Albums Chart and featuring her first US Billboard Hot 100 number 1 single, "Girlfriend". Lavigne has scored six number-one singles worldwide, including "Complicated", "Sk8er Boi", "I'm with You", "My Happy Ending", "Nobody's Home", and "Girlfriend". Lavigne is one of the top-selling artists releasing albums in the US, with over 11 million copies certified by the RIAA. Her fourth studio album, Goodbye Lullaby, was released in March 2011. Goodbye Lullaby gave Lavigne her fourth top 10 album on the US Billboard 200 and the UK Albums Chart and her third number 1 album in both Japan and Australia. Three months after the release of Goodbye Lullaby, Lavigne began work on her eponymously titled fifth studio album, which was released by Epic Records on 1 November 2013 following her departure from RCA Records in 2011.

Xem thêm
Bình luận