Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Waking up I see that everything is ok Tỉnh giấc, tôi thấy rằng mọi thứ đều tốt lành The first time in my life and now it's so great Lần đầu tiên trong đời tôi và nay thấy thật tuyệt Slowing down I look around and I am so amazed Chầm chậm, tôi nhìn quanh và tôi rất ngạc nhiên I think about the little things that make life great Tôi nghĩ về những điều nhỏ bé hóa cuộc đời thành tuyệt vời I wouldn't change a thing about it Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì This is the best feeling Đây là cảm giác tuyệt vời nhất This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé I found a place so safe, not a single tear Tôi đã tìm thấy một nơi an toàn, không có đến một giọt nước mắt The first time in my life and now it's so clear Lần đầu tiên trong đời tôi và nay thật rõ rệt Feel calm I belong, I'm so happy here Cảm giác yên bình, tôi thật hạnh phúc khi ở đây It's so strong and now I let myself be sincere Cảm giác thật mãnh liệt và giờ đây tôi để mình sống chân thật I wouldn't change a thing about it Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì This is the best feeling Đây là cảm giác tuyệt vời nhất This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé It's the state of bliss you think you're dreaming Đó là trạng thái hân hoan, bạn cứ ngỡ rằng mình đang mơ It's the happiness inside that you're feeling Đó là niềm hạnh phúc bên trong mà bạn đang cảm nhận It's so beautiful it makes you wanna cry Ôi thật đẹp, khiến bạn muốn bật khóc It's the state of bliss you think you're dreaming Đó là trạng thái hân hoan, bạn cứ ngỡ rằng mình đang mơ It's the happiness inside that you're feeling Đó là niềm hạnh phúc bên trong mà bạn đang cảm nhận It's so beautiful it makes you wanna cry Ôi thật đẹp, khiến bạn muốn bật khóc This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé This innocence is brilliant, I hope that it will stay Nét hồn nhiên này thật tươi đẹp, tôi hy vọng rằng nó sẽ còn mãi This moment is perfect, please don't go away, I need you now Khoảnh khắc này thật hoàn hảo, xin đừng tan biến đi, tôi đang cần bạn And I'll hold on to it, don't you let it pass you by Và tôi sẽ cố giữ thật chặt, bạn đừng để nó vụt mất nhé

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.