Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I like digging holes and, hiding things inside them Tôi thích đào hố và chôn giấu mọi thứ vào trong When I grow old, I hope I won't forget to find them Sau này già đi, chỉ mong tôi sẽ không quên đi những kỷ niệm ấy Cause, I've got memories and travel like gypsies in the night Vì trong ký ức, tôi đi khắp nơi như những người Digan trong đêm tối I build a home and wait for, someone to tear it down Xây nhà chỉ chực chờ người ta đến phá bỏ Then pack it up in boxes, head for the next town running Rồi đóng gói đồ đạc vào hộp, chạy đến thị trấn tiếp theo Cause, I've got memories and travel like gypsies in the night Vì trong ký ức, tôi đi khắp nơi như những người Digan trong đêm tối And a thousand times I've seen this road Cả nghìn lần con đường này đã hiện lên trước mắt tôi A thousand times Cả nghìn lần I've got no roots Tôi không có nguồn cội But my home, was never on the ground Nơi quê nhà chưa bao giờ nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có quê hương But my home, was never on the ground Nên quê nhà chẳng bén đất nơi đâu I've got no roots Tôi không có chốn về But my home, was never on the ground Vì quê nhà chưa từng nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có gốc rễ But my home, was never on the ground Và quê hương chẳng rõ nơi phương nào I've got no roots Tôi không có quê hương I like standing still, but that's just a wishful plan Tôi mong được yên định, nhưng chỉ là ước muốn viễn vông Ask me where I come from, I'll say a different land Nếu bạn hỏi tôi đến từ đâu, mỗi lần tôi sẽ đáp một vùng đất khác But I've got memories and, travel like gypsies in the night Vì trong ký ức, tôi đi khắp nơi như những người Digan trong đêm tối I count gates and numbers, then play the guessing game Tôi cứ đếm số từng chiếc cổng, từng số nhà, rồi chơi trò đoán đố It's just the place that changes, the rest is still the same Chỉ là vị trí thay đổi, còn lại vẫn vậy thôi But I've got memories and, travel like gypsies in the night Vì trong ký ức, tôi đi khắp nơi như những người Digan trong đêm tối And a thousand times I've seen this road Cả nghìn lần con đường này đã hiện lên trước mắt tôi A thousand times. Cả nghìn lần I've got no roots Tôi không có nguồn cội But my home, was never on the ground Nơi quê nhà chưa bao giờ nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có quê hương But my home, was never on the ground Nên quê nhà chẳng bén đất nơi đâu I've got no roots Tôi không có chốn về But my home, was never on the ground Vì quê nhà chưa từng nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có gốc rễ But my home, was never on the ground Và quê hương chẳng rõ nơi phương nào I've got no roots Tôi không có quê hương I like digging holes and, hiding things inside them Tôi thích đào hố và giấu những thứ bên trong chúng When I grow old, I hope I won't forget to find them Khi tôi già đi, tôi hy vọng tôi sẽ không quên tìm thấy chúng I like digging holes and, hiding things inside them Tôi thích đào hố và chôn giấu mọi thứ vào trong When I grow old, I hope I won't forget to find them Sau này già đi, chỉ mong tôi sẽ không quên đi những kỷ niệm ấy I've got no roots (no roots) Tôi không có nguồn cội But my home, was never on the ground Nơi quê nhà chưa bao giờ nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có quê hương But my home, was never on the ground Nên quê nhà chẳng bén đất nơi đâu I've got no roots Tôi không có chốn về But my home, was never on the ground Vì quê nhà chưa từng nằm trên mặt đất I've got no roots Tôi không có gốc rễ But my home, was never on the ground Và quê hương chẳng rõ nơi phương nào I've got no roots Tôi không có quê hương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.