Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It's the boy you never told I like you Chính là chàng trai người chưa từng nói, anh thích em It's the girl you let get away Là người con gái, mà anh để vụt mất It's the one you saw that day on the train Người duy nhất anh đã thấy vào ngày ấy ở trên tàu But you freaked out and walked away Thế nhưng anh bối rối và bước đi It's the plane you wanna catch to Vegas Là chiếc máy bay anh muốn bắt tới Vegas Things you swear you'll do before you die Những điều anh thề anh chưa từng làm trước khi chết It's the city of love that waits for you Là thành phố mà người anh yêu đang chờ đợi anh But you're too damn scared to fly Thế nhưng anh quá sợ hãi để bay đến Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight, come alive Đêm nay hãy đắm chìm trong âm nhạc, hãy khuấy động lên Let the moment take you, lose control tonight Hãy để khoảnh khắc này dẫn lối cho anh, hãy tự do bay bổng đêm nay Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight, come alive Đêm nay hãy đắm chìm trong âm nhạc, hãy khuấy động lên Let the moment take you, lose control tonight Hãy để khoảnh khắc này dẫn lối cho anh, hãy tự do bay bổng đêm nay It's the time that you totally screwed up Là thời khắc cuối cùng anh đã vứt bỏ đi được Still you're trying get it out your brain Anh vẫn cố gắng vứt bỏ nó khỏi tâm trí mình It's the fight you had when you didn't make up Là khi anh đấu tranh lúc anh thất bại It's the past that you're dying to change Là quá khứ mà anh khao khát muốn thay đổi nó It's all the money that you're saving Anh đang dành dụm tất cả số tiền đó While the good life passes by Khi cuộc sống tốt đẹp trôi qua đi It's all the dreams that never came true Tất cả những giấc mơ chưa bao giờ biến thành sự thực 'cause you're too damn scared to try Vì anh quá nhút nhát để gắng gượng Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight, come alive Đêm nay hãy đắm chìm trong âm nhạc, hãy khuấy động lên Let the moment take you, lose control tonight Hãy để khoảnh khắc này dẫn lối cho anh, hãy tự do bay bổng đêm nay Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight, come alive Đêm nay hãy đắm chìm trong âm nhạc, hãy khuấy động lên Let the moment take you, lose control tonight Hãy để khoảnh khắc này dẫn lối cho anh, hãy tự do bay bổng đêm nay It's a mad mad world, gotta make an escape Là một thế giới cuồng điên, phải sớm giải thoát nó thôi It's a perfect world, when you go all the way Là một thế giới hoàn hảo khi anh cố gắng hết mình Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight Đêm nay đắm chìm vào âm nhạc So let's go go go go Vì thế hãy nhảy hết sảy nào All the way, yeah let's go go go go Yeah nào (nhảy, nhảy) Night and day, from the floor to the rafters Ngày và đêm, từ sàn đến mái nhà People raise your glasses Mọi người nâng ly cùng anh We could dance forever Chúng ta có thể nhảy mãi thôi Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight, come alive Đêm nay hãy đắm chìm trong âm nhạc, hãy khuấy động lên Let the moment take you, lose control tonight Hãy để khoảnh khắc này dẫn lối cho anh, hãy tự do bay bổng đêm nay It's a mad mad world, gotta make an escape Là một thế giới cuồng điên, phài sớm giải thoát nó thôi It's a perfect world, when you go all the way Là một thế giới hoàn hảo khi anh cố gắng hết mình Hit the lights, let the music move you Tắt đèn đi, hãy để âm nhạc dẫn lối anh Lose yourself tonight Đêm nay đắm chìm vào âm nhạc

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.