Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
" ZAYN - Entertainer " " ZAYN - Entertainer " You thought you had me, did you? Em nghĩ em gạt được tôi rồi, phải không em? When you lied to my face, I could see the truth Ngay khi em buông lời dối trá tôi đã nhìn thấu được sự thật Every step with the way I knew Anh đã thấy được mọi đường đi nước bước của em How you fooled me boo Làm sao em gạt được anh, hả? Guess you didn't know that you were my favorite entertainer Anh đoán rằng em không hề biết điều đó. Em là người mua vui yêu thích của anh I watch you and laugh, and fuck with you Anh lặng lẽ dõi theo, cười khẩy và chơi đùa với em Don’t you take me for a fool Em nghĩ rằng anh khù khờ lắm sao? In this game, I own the rules Anh là người vẽ luật trong trò chơi này You were my favorite entertainer Em là người mua vui yêu thích của anh I watch you, I laugh with, with fake it too Anh lặng lẽ dõi theo, cười khẩy và cũng giả bộ theo Don't you take me for a fool Em nghĩ anh ngu ngơ vậy sao? I'll show you a thing or two Anh sẽ cho em thấy một hai điều này Never seen you coming, I’ll turn you down Em sẽ chẳng bao giờ thấy anh đến, anh sẽ khiến em hụt hẫng When you need me the most, I will turn you down Ngay giây phút em cần anh nhất, anh sẽ khiến em thất vọng Never seen me coming, I'll turn you down When you need me the most, I will turn you down Sẽ chẳng bao giờ thấy anh đến, rồi anh sẽ khiến em đau khổ. Khi em cần anh nhất, anh sẽ khiến em hụt hẫng When you need me the most, I will turn you down Khi em cần anh nhất, anh sẽ chẳng đến Thought that you were smarter, I'm ashamed for you Tưởng em phải khôn ngoan hơn chứ, đáng xấu hổ thay I knew it right away when you stopped lovin' me Anh đã biết ngay từ giây phút em không còn yêu anh nữa It happened when your touch wasn't enough for me Có điều gì đó thiếu xót nơi em khi em chạm vào anh Thought that you should know that you were my favorite entertainer Anh nghĩ có lẽ em nên biết điều đó. Em chỉ là một kẻ mua vui mà anh yêu thích I watch you and laugh with, and fuck with you Anh đã quan sát, cười trừ và vờn đùa với em Don't you blame me for a fool Em dám coi anh như một tên ngốc sao? In this game, I own the rules Trong trò chơi này anh là người giữ luật You were my favorite entertainer Nói em nghe em cũng không hơn một trò mua vui I watch you, I laugh with, with fake it too Anh dõi theo, khẽ cười và giả bộ không biết chi Don't you blame me for a fool Em dám coi tôi như một kẻ khù khờ sao? I'll show you a thing or two Anh sẽ cho em thấy mấy điều này Never seen you coming, I’ll turn you down Em sẽ chẳng bao giờ biết được, rồi tôi sẽ khiến em khổ sở When you need me the most, I will turn you (down) Khi em cần tôi nhất tôi sẽ chối từ em When you need me the most, I will turn you Đến lúc em cần tôi nhất tôi sẽ khiến em hụt hẫng Never seen me coming, I’ll turn you down Em chẳng biết được đâu, rồi tôi sẽ khiến em đau khổ When you need me the most, I will turn you (down) Khi em cần tôi nhất, tôi sẽ làm em thất vọng When you need me the most, I will turn you Khi em vô vọng nhất, tôi sẽ chẳng đến bên em Know it's harder to take, and let’s face it Anh biết nói sự thật khó chấp nhận nhưng hãy đối mặt với điều đó No one's playing your games, let's face it Cả hai ta nên dừng hết mọi trò vờn đùa, hãy đối mặt I'm being straight up Rằng anh đã rất thẳng thắn I know fake love when I see it anyway Anh biết ngay một tình yêu giả dối dù có thế nào đi nữa I’ll turn you down when you need me anyway, anyway, anyway Rồi anh sẽ chối từ em, khi em cần tôi nhất Never seen you coming, I'll turn you down Em sẽ chẳng bao giờ biết được, rồi tôi sẽ khiến em khổ sở When you need me the most, I will turn you down Khi em cần tôi nhất tôi sẽ chối từ em When you need me the most, I will turn you Đến lúc em cần tôi nhất tôi sẽ khiến em hụt hẫng Never seen me coming, I'll turn you down Em chẳng biết được đâu, rồi tôi sẽ khiến em đau khổ When you need me the most, I will turn you down Khi em cần tôi nhất, tôi sẽ làm em thất vọng When you need me the most, I will turn you down Khi em vô vọng nhất, tôi sẽ chẳng đến bên em I know you need me the most Anh biết rằng em rất cần anh, The most, the most Rất cần anh, vẫn cần anh.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.